Announcements for Admissions

 

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA 

KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

u ak. godini 2017./2018.

 


 LJETNI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis Filozofsko-teološkog studija i studija Religijske pedagogije i katehetike:

 1. – 27. lipnja 2017.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis studija Crkvene glazbe:

 1. – 30. lipnja 2017.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb)

Provjera posebnih sposobnosti za upis na Filozofsko-teološki studij i studij Religijske pedagogije i katehetike:

 1. lipnja 2017. u 9,00 sati

u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka

Provjera posebnih sposobnosti za upis na studij Crkvene glazbe:

 1. i 8. srpnja 2017. u 9,00 sati

u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb


JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti za upis svih studijskih programa:

 1. kolovoza – 6. rujna 2017.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

Provjera posebnih sposobnosti za upis svih studijskih programa:

 1. rujna 2017. u 9,00 sati

u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka


 

Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Pristupanje razredbenom, odnosno postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav. 

 1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Religijske pedagogije i katehetike i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan na dnu stranice). 
 2.  Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac br. 2 ili 2a (dostupni na dnu stranice). Također, na dnu stranice nalazi se i privitak sa programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe. 

Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti: 

 1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 

– poziv na broj 300617 – ljetni rok
– poziv na broj 110917 – jesenski rok

 1. krsni list ili potvrdu o krštenju 
 2. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

  Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb

ili

 Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

 

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 2a

Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe

 

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za akademsku godinu 2017./2018. i sljedeće, više neće raspisivati natječaj za upis na preddiplomski stručni studij Teologije  Svi studenti, redoviti i izvanredni, upisani na preddiplomski stručni studij Teologije imaju pravo završiti studij po programu i uvjetima koji su bili na snazi kada su upisali I. godinu studija. Svi studenti (redoviti i izvanredni) preddiplomskoga stručnog studija Teologije imaju mogućnost završiti studij do kraja akademske godine 2021./2022., kada će doći do prestanka studiranja na preddiplomskome stručnom studiju Teologije.

Više informacija nalazi se u Odluci u prilogu:  

Odluka o prestanku upisa i završetku izvođenja preddiplomskoga stručnog studija Teologije na ITK-u KBF-a Sveučilišta u Zagrebu

U prilogu dostavljamo radno vrijeme Knjižnice Fakulteta tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana:

Radno vrijeme knjižnice tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana 2016. godine

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 18. studenoga 2016. godine potvrdilo je Izvješće povjerenstva za konzultacijske razgovore s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2016./2017. prema kojem su pravo upisa stekli:

 1. Damir CEKOVIĆ
 2. Serđo ĆAVAR
 3. Ivan GLAVINIĆ
 4. Milan-Daniel JURIĆ
 5. Kristina KOBAL (Pripremna godina)
 6. Silvio KOŠĆAK
 7. Valter KOTLAR
 8. Elizabeta MIKULIĆ
 9. Siniša MUJABAŠIĆ
 10. Josip David NEMIR
 11. Božidar VOLARIĆ
 12. Tea VUGLEC MIJOVIĆ

Pravo uvjetnog upisan na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu stekli su:

 1. Stefano CATALDI
 2. Josip DOLIĆ

Uvjetno upisani kandidati moraju najkasnije do početka ljetnog semestra akad. god. 2016./2017.  u Referadu poslijediplomskog studija dostaviti Rješenje o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. U protivnom neće ostvariti pravo upisa na studij.

Konzultacijski razgovor s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije održat će se u srijedu 9. studenoga 2016., s početkom 9.00 sati u Dekanatu (soba 101, 1. kat) pred Povjerenstvom za konzultacijske razgovore.

Konzultacijskom razgovoru pristupaju svi koji su predali potpunu dokumentaciju sukladno tekstu Natječaja za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije, zaključno do 31. listopada 2016. godine.

Na konzultacijski razgovor potrebno je ponijeti dokaz o uplati troškova upisa na Licencijatski i doktorski studij teologije u iznosu od 100,00 HRK i dvije fotografije dimenzija 4 x 6 cm.

Naziv i adresa primatelja: KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, VLAŠKA 38, ZAGREB
Iznos i valuta plaćanja: 100,00 HRK
Opis plaćanja: Troškovi upisa na Licencijatski i doktorski studij teologije
IBAN primatelja: HR7323600001101358687
Model i poziv na broj primatelja: HR 00 1000
SWIFT/BIC banke primatelja: ZABAHR2XXXX

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski (4 semestra) i doktorski (2 semestra) studij teologije u akademskoj godini 2016./2017. iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

Sukladno Statutu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom licencijatskog i doktorskog studija teologije studenti stječu: akademski stupanj licencijata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti, akademski stupanj doktorata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti u specijalizacijama/modulima:

 1. FILOZOFIJA/SUVREMENE PERSPEKTIVE ODNOSA FILOZOFIJE I TEOLOGIJE
 2. FUNDAMENTALNA TEOLOGIJA/KONCILSKA ISTRAŽIVANJA I OBNOVA CRKVE
 3. DOGMATSKA TEOLOGIJA/SUSTAVNA TEOLOGIJA PRED ZNAKOVIMA VREMENA
 4. MORALNA TEOLOGIJA/ ETIČKO-MORALNA I DRUŠTVENA RELEVANTNOST TEOLOGIJE I CRKVE
 5. EKUMENSKA TEOLOGIJA/EKUMENSKI I MEĐURELIGIJSKI DIJALOG
 6. PASTORALNA TEOLOGIJA/SUVREMENI PASTORALNI IZAZOVI IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE
 7. CRKVENA POVIJEST/CRKVA I TEOLOGIJA TIJEKOM POVIJESTI

 

Broj slobodnih mjesta: 15 po godini

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u travnju (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol) odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

 

Svi kandidati prilažu:

 1. Molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 2. Diplomu završenog diplomskog Filozofsko-teološkog studija ili studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija za upis u I. godinu
 3. Diplomu magisterija/licencijata teoloških znanosti za upis u III. doktorsku godinu
 4. Domovnicu
 5. Potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu
 6. Nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara
 7. Potvrdu o završenoj pripremnoj godini (kandidati koji su nakon završenog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija položili pripremnu godinu na Poslijediplomskom studiju licencijata i doktorata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu)
 8. Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 4. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:
  1. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije
  2. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:
  1. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije
  2. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

 

Uvjeti upisa u treću godinu za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti, odnosno licencijata znanosti:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. Ocjena licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 3. Naslov i opis teme doktorskoga rada

 

Natječaj je otvoren od 13. do 31. listopada 2016. godine.

 

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

 

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti:

 • u Referadi za poslijediplomski studij:

Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204

tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati,

 • na https://www.kbf.unizg.hr/poslijediplomski_studij/o_studiju/
 • putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr

 

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz natječaja svakim radnim danom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38

10001 ZAGREB

 

prijavnica-molba-za-konzultacijski-razgovor-2016

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski (4 semestra) i doktorski (2 semestra) studij teologije u akademskoj godini 2016./2017. iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

Sukladno Statutu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom licencijatskog i doktorskog studija teologije studenti stječu: akademski stupanj licencijata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti, akademski stupanj doktorata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti u specijalizacijama/modulima:

1. FILOZOFIJA/SUVREMENE PERSPEKTIVE ODNOSA FILOZOFIJE I TEOLOGIJE

2. FUNDAMENTALNA TEOLOGIJA/KONCILSKA ISTRAŽIVANJA I OBNOVA CRKVE

3. DOGMATSKA TEOLOGIJA/SUSTAVNA TEOLOGIJA PRED ZNAKOVIMA VREMENA

4. MORALNA TEOLOGIJA/ ETIČKO-MORALNA I DRUŠTVENA RELEVANTNOST TEOLOGIJE I CRKVE

5. EKUMENSKA TEOLOGIJA/EKUMENSKI I MEĐURELIGIJSKI DIJALOG

6. PASTORALNA TEOLOGIJA/SUVREMENI PASTORALNI IZAZOVI IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE

7. CRKVENA POVIJEST/CRKVA I TEOLOGIJA TIJEKOM POVIJESTI

Broj slobodnih mjesta: 15 po godini

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u travnju (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol) odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

Svi kandidati prilažu:

1. Molbu – obrazac za prijavu (preuzeti na dnu teksta natječaja)

2. Diplomu završenog diplomskog Filozofsko-teološkog studija ili studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija za upis u I. godinu

3. Diplomu magisterija/licencijata teoloških znanosti za upis u III. doktorsku godinu

4. Domovnicu

5. Potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu

6. Nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara

7. Potvrdu o završenoj pripremnoj godini (kandidati koji su nakon završenog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija položili pripremnu godinu na Poslijediplomskom studiju licencijata i doktorata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu)

8. Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)

3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika

4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)

3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika

4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)

3. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

4. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:

a. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije

b. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

1. Prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)

3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika

4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)

6. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:

a. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije

b. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

Uvjeti upisa u treću godinu za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti, odnosno licencijata znanosti:

1. Prosjek ocjena najmanje 4,0

2. Ocjena licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)

3. Naslov i opis teme doktorskoga rada

Natječaj je otvoren od 13. do 31. listopada 2016. godine.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti:

– u Referadi za poslijediplomski studij:

Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204

tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati,

– na https://www.kbf.unizg.hr/poslijediplomski_studij/o_studiju/

– putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz natječaja svakim radnim danom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38

10001 ZAGREB

Obavijest o UPISIMA U 1. GODINU STUDIJA

na Katoličkome bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu jesenskom upisnom roku akademske godine 2016./2017.

 

UPISI na Filozofsko-teološki studijski smjer (FTS), smjer Religijske pedagogije i katehetike (RPK), smjer Crkvene glazbe (ICG) i stručni studij Teologije (ITK), za sve kandidate koji su u sustavu “Postani student” potvrdili svoju namjeru upisa na Katolički bogoslovni fakultet, bit će:

22. i 23. rujna 2016. od 9,00 do 14,00 sati

 

 

Na upis treba doći osobno s identifikacijskom ispravom i donijeti:

 

1.   domovnicu

2.   rodni list

3.   fotografiju (6 x 4 cm)

4.   svjedodžbe svih razreda srednje škole

5.   maturalnu svjedodžbu, svjedodžbe Državne mature (ako netko nije u mogućnosti prilikom

upisa dostaviti svjedodžbu Državne mature, dostavit će je naknadno)

6.   uplatnicu na iznos od 250,00 kuna, uplaćenih na žiro račun KBF-a:

HR73 2360000-1101358687 (poziv na broj ovisno o studijskom smjeru);

svrha: „upis u 1. god. studija“ (navesti kojega!).

 

–     Filozofsko-teološki studij

[poziv na broj prilikom uplate: 02 1000],

–     Studij Religijske pedagogije i katehetike

[poziv na broj prilikom uplate: 02 2000],

–     Institut  za  teološku  kulturu  (za  stručni  studij  Teologije)

[poziv  na  broj prilikom uplate: 02 4000],

–     Institut za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” za studij Crkvene glazbe

[poziv na broj prilikom uplate: 02 3000]

 

 

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA PREDAJE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU)

Sve dodatne informacije o upisima i studijskim programima možete dobiti u

Referadi Fakulteta u prizemlju, soba 015, (br. tel. 01/48 90 436; el. pošta: referada@kbf.hr)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET Vlaška 38, p.p. 432

HR – 10001 Zagreb

Tel. (+ 385 1) 48 90 400

 

Obavijest o

UPISIMA U 1. GODINU STUDIJA

na Katoličkome bogoslovnom fakultetu (KBF) Sveučilišta u Zagrebu

 

 

u jesenskom upisnom roku akademske godine 2016./2017.

 

UPISI na Filozofsko-teološki studijski smjer (FTS), smjer Religijske pedagogije i katehetike (RPK), smjer Crkvene glazbe (ICG) i stručni studij Teologije (ITK), za sve kandidate koji su u sustavu “Postani student” potvrdili svoju namjeru upisa na Katolički bogoslovni fakultet, bit će:

22. i 23. rujna 2016. od 9,00 do 14,00 sati

 

 

Na upis treba doći osobno s identifikacijskom ispravom i donijeti:

 

1.   domovnicu

2.   rodni list

3.   fotografiju (6 x 4 cm)

4.   svjedodžbe svih razreda srednje škole

5.   maturalnu svjedodžbu, svjedodžbe Državne mature (ako netko nije u mogućnosti prilikom

upisa dostaviti svjedodžbu Državne mature, dostavit će je naknadno)

6.   uplatnicu na iznos od 250,00 kuna, uplaćenih na žiro račun KBF-a:

HR73 2360000-1101358687 (poziv na broj ovisno o studijskom smjeru);

svrha: „upis u 1. god. studija“ (navesti kojega!).

 

–     Filozofsko-teološki studij

[poziv na broj prilikom uplate: 02 1000],

–     Studij Religijske pedagogije i katehetike

[poziv na broj prilikom uplate: 02 2000],

–     Institut  za  teološku  kulturu  (za  stručni  studij  Teologije)

[poziv  na  broj prilikom uplate: 02 4000],

–     Institut za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” za studij Crkvene glazbe

[poziv na broj prilikom uplate: 02 3000]

 

 

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA PREDAJE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU)

 

 

Sve dodatne informacije o upisima i studijskim programima možete dobiti u

Referadi Fakulteta u prizemlju, soba 015, (br. tel. 01/48 90 436; el. pošta: referada@kbf.hr)

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA 

KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

u ak. godini 2016./2017.

 

 

LJETNI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis svih studijskih programa:

20. – 27. lipnja 2016.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Zagreb, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14)

Provjera posebnih sposobnosti:

30. lipnja 2016. u 9,00 sati

u zgradi Fakulteta, Zagreb, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14.

 

 

JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis svih studijskih programa:

5. – 9. rujna 2016.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Zagreb, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14)

Provjera posebnih sposobnosti:

13. rujna 2016. u 9,00 sati u zgradi Fakulteta, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14.

 

1.  Za studijske smjerove Filozofsko-teološki, Religijsku pedagogiju i katehetiku, Crkvenu glazbu i stručni studij Teologije prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan na dnu stranice)

 

2.  Za studij Crkvene glazbe kandidati moraju ispuniti i Obrazac br. 2 (dostupan na dnu stranice)

 

3. Ispunjeni obrasci za prijavu predaju se ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

 

Katolički bogoslovni fakultet (Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb,

(ili Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka).

 

Naglašavamo da su se svi kandidati obvezni prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

 

Pristupanje razredbenom, odnosno postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

 

Uz popunjenu prijavu koju šaljete ili donosite na Fakultet treba priložiti:

 

1.     dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun IBAN br. HR732360000-1101358687

– poziv na broj 300616 – ljetni rok

– poziv na broj 130916 – jesenski rok.

2.     potvrdu o krštenju

3.     mišljenje župnika za sve pristupnike,  a ordinarija za svećeničke kandidate.