Name: Ivan

Surname/Last Name: Dodlek

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address: ivan.dodlek@zg.t-com.hr

Born: 1980

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Philosophy/Aesthetics

Function:

Degree: PhD in Philosophy at Faculty of Philosophy at University of Zagreb (2012)

Professional and scholarly articles:

  • Ivan DODLEK, Aristotelovo određenje tragičnoga, u: Metodički ogledi, 18 (2011) 2, Zagreb, str. 31–39.
  • Ivan DODLEK, Hermeneutički identitet umjetničkog djela, u: Nova prisutnost, 11 (2013) 1, Zagreb, str. 37-55.
  • Ivan DODLEK, Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret, u: Filozofska istraživanja, 129 (2013) 1, str. 83-95.
  • Ivan DODLEK, Dosada i medijski spektakl, u: Hrvoje JURIĆ – Sead ALIĆ (ur.), Filozofija i mediji, Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Zagreb, 2014., str. 271-284.
  • Ivan DODLEK, Umjetnost kao kontemplacija: Kupareova integralna estetika, u: Kolo. Časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu, 25 (2015), 1, str. 112-122.
  • Ivan DODLEK, Umjetnost kao očovječenje. Antropologija u estetičkoj misli Rajmunda Kuparea, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015) 4, str. 957-978.
  • Ivan DODLEK, Dijaloški karakter umjetničkog djela, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016.
  • Ivan DODLEK, Dodir pogleda i tajna slike – filozofija pogleda i teologija slike, u: Josip OSLIĆ – Alojz ĆUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2016., str. 247-268.
  • Ivan DODLEK, Umjetnost kao preobražavanje vremena i prostora. Kupareovo odgonetanje zagonetke umjetnosti, u: Riječki teološki časopis (RTČ), 48 (2016.) 2, str. 199-220.
  • Ivan DODLEK – Ivan LOTAR, Kazališna umjetnost – put uzbiljenja logosa, u: Ivan DODLEK – Nenad MALOVIĆ – Željko PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, Zagreb, 2018., str. 483-503.