Name: Nenad 

Surname/Last Name: Malović

Title: Assoc. Prof. 

E-Mail Address: nenad.malovic@vz.t-com.hr

Born: 1972

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Epistemology, Political Philosophy, Faith and Science

Function: Vice Dean for Science

Degree: PhD in Philosophy at Leopold-Franzens Universität in Innsbruck (25 February 2005)

Professional and scholarly articles:

– Nenad MALOVIĆ, Vjera kao „privatna stvar“ – počeci, razvoj i posljedice poimanja, u: Riječki teološki časopis, 36 (2010.) 2, 371-386.
– Nenad MALOVIĆ, Elementi hrvatske društveno-političke scene u svjetlu načela supsidijarnosti, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 4, 955-964.
– Nenad MALOVIĆ, Odgoj između stege i slobode, u: Ružica RAZUM (ur.), Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi, Zagreb, 2011., 205-219.
– Nenad MALOVIĆ, (Zlo)upotreba znanja, u: Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM (ur.), Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Zagreb, 2013., 269-283.
– Nenad MALOVIĆ – Bruno MATOŠ, Povijest u Razmatranjima o istini Erica Voegelina, u: Nova prisutnost, 11 (2013.) 3, 379-399.
– Nenad MALOVIĆ, Laičnost – prilike i zablude, u: Crkva u svijetu, 50 (2015.) 3, 427-444.
– Nenad MALOVIĆ, Suvremeno poimanje slobode i njegove posljedice za kršćansku praksu, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 4, 941-956.
– Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962. – 2012.). Zbornik radova s teološkog simpozija, Zagreb, 2015.
– Nenad MALOVIĆ, Država – za opće dobro, u: Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962. – 2012.). Zbornik radova s teološkog simpozija, Zagreb, 2015., 675-684.
– Josip OSLIĆ – Alojz ĆUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.), Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. Zbornik radova, Zagreb, 2016.
– Nenad MALOVIĆ, Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima, Zagreb, 2016.
– Nenad MALOVIĆ, „Smrt“ u povijesti filozofije, u: Ivan MARKEŠIĆ (ur.), Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, Zagreb, 2017., 283-292.
– Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018.
– Nenad MALOVIĆ, Pneumopatologija društva – filozofija i teologija kao terapija, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 287-299.
– Ivan DODLEK – Nenad MALOVIĆ – Željko PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, Zagreb, 2018.
– Nenad MALOVIĆ, Nagovor na dijalog. Poteškoće i načela vjeronazorskog i svjetonazorskog dijaloga, u: Ivan DODLEK – Nenad MALOVIĆ – Željko PAVIĆ (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, Zagreb, 2018., 375-387.