Name: Alojz

Surname/Last Name: Ćubelić

Title: Assoc. Prof.

E-Mail Address: alojz@dominikanci.hr

Born: 1972

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: 

Function:

Degree: PhD in Humanistic Sciences (Science Major in Philosophy) at the Faculty of Philosophy at University of Zagreb (January 27th 2004)

Professional and scholarly articles:

Pojam stvaranja u Raspravi o bitima Hermana Dalmatina, Izvorni znanstveni članak (A 1), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Zagreb, 2000. (1-2; 51-52, str. 5-15.

Kraljevi – filozofi iliti idealna država, u: A. Gavrić (ur.), Ljubav prema istini, (zbornik za T. Vereša), Zagreb 2000., str. 253-263.

Znanost i teologija u XII. stoljeću, Izvorni znanstveni članak (A 1), Filozofska istraživanja, Zagreb, 2003. (91, 4/2003.) 1013-1028.

Herman Dalmatin i intelektualni preporod Zapada u 12. stoljeću, Izvorni znanstveni članak (A 1), Christiana Croatica Periodica, Zagreb (2006. br 57),  str. 1-30

Tri hrvatska dominikanca (Hijacint Bošković,Dominik Barač i Jordan Kuničić) o totalitarnim ideologijama 20. stoljeća, Bogoslovska smotra, 79/4 (2009.) str. 847 – 869.

Josef M. Bochenski, u: Ratimir Vince (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća, Zagreb 2009, 131-140.

Jacques Maritain, u: Ratimir Vince (ur.), Kršćanska misao XX. stoljeća, Zagreb 2009, 516-527.

Misterij zla i patnje – prastaro pitanje, Lađa, (Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, Zagreb (2012. br. 1 (23). str. 2-12

Istina i mudrost na kušnji, Izvorni znanstveni članak (A 2) u Veritas vitae et doctrinae, U potrazi za istinom o čovjeku i Bogu, Zbornik u čast Hrvoja Lasića O.P. (priredio Anto Gavrić, Zagreb, 2012. str. 54-66.

Neki vidici „postmodernog“ mišljenja, Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 4, 933-939. (HR ISSN 0352-3101(Tisak) HR ISSN 1848-9648 (Online)

Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije. Zbornik radova, Zagreb 2016.

Filozofija i znanstveno-tehnička civilizacija, Zbornik radova Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Zagreb 2016, str. 37-55. (ISBN: 978-953-11-0979-6)

Metafizički limiti znanja kod Hadrijana Boraka. Zbornik radova. Zagreb 2017. str. 155- 181.

U koautorstvu s Ivanom Oreškovićem, objavili smo tekst Filozofsko i kršćansko gledište na prijateljstvo u časopisu Lađa koji promiče religiozni odgoj i vrjednote kršćanske kulture, str. 23-36. (4). 2017.

U koautorstvu s Matom Bašićem objavili smo tekst pod naslovom Neki zajednički elementi života i rada Ivana Dunsa Škota i Pierre Teilhard de Chardina u časopisu Logos. Tuzla 2018.