Naziv projekta

Obnova zgrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oštećene u potresu-radovi, FSEU.2021.MZO.045

Naziv korisnika/partnera u projektu

Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet

Kratki opis projekta (operacije)

Projekt (operacija) „Obnova zgrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oštećene u potresu-radovi“ obuhvaća izvođenje radova na u potresu oštećenoj zgradi fakulteta, što uključuje izvedbu radova na sanaciji oštećene zgrade, uslugu stručnog nadzora nad radovima, opremanje fakulteta, preseljenje fakulteta za vrijeme obnove, uslugu upravljanja projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta je cjelovita obnova zgrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu čije je konstruktivno stanje narušeno potresom.

Projekt će rezultirati cjelovitom obnovom zgrade za sigurno korištenje.

Ukupna vrijednost projekta i  iznos financijske potpore Unije

Ukupna vrijednost Operacije iznosi 4.480.904,02 EUR / 33.761.371,34 KN.

Iznos financijske potpore Europske unije: 3.038.407,41 EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije te 1.442.496,61 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 22. ožujka 2020. godine do 6. studenog 2023. godine.

Kontakt osoba za više informacija

Filip Čorić, Voditelj projekta

E-mail: coric.filip3@gmail.com