Postupci prijave, ocjene i obrane licencijatskog i doktorskog rada, istraživačkoga licencijatskog rada i licencijatskog ispita