Postupci prijave, ocjene i obrane licencijatskog i doktorskog rada i licencijatskog ispita