PODRŠKA STUDENTIMA U OSOBNIM POTEŠKOĆAMA

(Psihološke smetnje i stanja; osjećaj nedovoljne socijalne, emocionalne, kognitivne kompetentnosti, osobni/obiteljski problemi…)

 

Koordinator: Karlo Šimek, mag. theol. i mag. psych.

E:mail: karlosimek18@gmail.com

Sukoordinatorica: Dr. sc. Sanda Smoljo-Dobrovoljski, grupni psihoterapeut

E-mail: sanda.smoljo@hotmail.com