Društvo bivših studenata

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Almae matris alumnae et alumni Croaticae – Facultas theologiae catholicae

(DBS-KBF/AMAC-FTC)

Vlaška 38, HR-10 000 Zagreb; www.kbf.hr; alumni@kbf.hr

                                        Poštovani i dragi bivši studenti,

                                        ovim vas putem pozivamo da članstvom u DBS-KBF-u Sveučilišta u Zagrebu zajednički promoviramo naš Fakultet,

                                        unaprjeđujemo ugled i poslanje zvanja koja su stečena kao i službi koje vršimo temeljem na njemu stečenih diploma,

                                        produbljujemo teološka istraživanja te potičemo i njegujemo međusobne veze i prijateljstvo.

Poziv u članstvo
Statut DBS-KBF-a
Tijela DBS

Pristupnica
Kontakt

Savez društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu (ALUMNI UNIZG):

http://www.unizg.hr/suradnja/alumni-i-zaklada-sveucilista/alumni/