Naziv studija:

Licencijatski i doktorski studij teologije

Znanstveno područje: Humanističke znanosti

Voditelj doktorskoga studija: izv. prof. dr. sc. Nenad Malović

Voditeljica referade poslijediplomskoga studija: Marija Ferlindeš, mag. paed. relig. et catech.

poslijediplomski@kbf.hr, +385-(0)1/489 04 10