Zaštita osobnih podataka

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu štiti i obrađuje osobne podatke svih kategorija ispitanika u skladu sa zakonodavstvom, a nastavno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018), posebno uzimajući u obzir temeljna načela (zakonitost, poštenost i transparentnost obrade, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost te pouzdanost) i prakse zaštite podataka te prava ispitanika.

Kontakt imenovanog službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer – DPO):

e-mail: dpo@kbf.unizg.hr