FORMALNO POSTUPANJE POVJERENSTVA ZA PASTORAL STUDENATA KBF-A I POVJERENIKA ZA ČASOPIS SPECTRUM

 

Glavni koordinator:

Doc. dr. sc. Ante Bekavac

E-mail: antebekavac@gmail.com

 

Članovi:

Izv. prof. dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić, članica

E-mail: sestraamabilis@gmail.com

Izv. prof. dr. sc. Martina s. Ana Begić, članica

E-mail: ana.begic@gmail.com

Dr. sc. Jakov Rađa, član

E-mail: jakovrada@gmail.com