PRIJAVA TEME DOKTORSKOGA RADA I OBRANA DOKTORSKOGA RADA