Dani otvorenih vrata Instituta za crkvenu glazbu (5. do 8. travnja 2022.)

Manifestacijom Dani otvorenih vrata Instituta za crkvenu glazbu dajemo mogućnost prisustvovanja nastavi našim budućim studentima, kao i drugim zainteresiranima, te informiranja o načinu provjere posebnih sposobnosti potrebnih za upis na naš preddiplomski i diplomski studij.

Zainteresiranima za ovaj studij, moguć je dolazak na nastavu u predviđenim terminima:

kolegijprofesordansatmjesto
HarmonijaIvan Končić, mag. mus.utorak, 5. 4. 2022.10,15 – 18,00308/III kat
SolfeggioIvan Končić, mag. mus.petak, 8. 4. 2022.8,15 – 16,00308/III kat
GlasovirMr. art. Vesna Šepat Kutnarutorak, 5. 4. 2022.13,00 – 17,00305/III kat
četvrtak, 7. 4. 2022.12,00 – 17,00305/III kat
Konstilija Nikolić Markota, prof.utorak, 5. 4. 2022.14,00 – 18,00307/III kat
srijeda, 6. 4. 2022.12,00 – 14,00307/III kat
četvrtak, 7. 4. 2022.15,00 – 18,00307/III kat
Orgulje*Izv. prof. art. Mirta Kudrnautorak, 5. 4. 2022.16,00 – 19,00309/III kat
četvrtak, 7. 4. 2022.14,30 – 18,15309/III kat
Izv. prof. art. Elizabeta Zalovićutorak, 5. 4. 2022.11,15 – 16,00309/III kat
srijeda, 6. 4. 2022.11,15 – 13,45309/III kat
četvrtak, 7. 4. 2022.11,00 – 11,45309/III kat
Doc. art. Milan Hibšerpetak, 8. 4. 2022.9,45 – 12,45

14,30 – 17,45

309/III kat

*za kandidate koji su maturirali orgulje u srednjoj glazbenoj školi ili već posjeduju vještinu sviranja orgulja

Prijave: icg@kbf.unizg.hr; +385 1-4890-411