•  

  Isus Krist – put, istina i život.

  O teologiji poziva.

  Anđelo Maly

  Nakladnik:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ISBN: 978-953-6420-58-2

  Zagreb, ožujak 2024.                                                                                                      

  e-knjiga

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • U susretu sa Svetim.

  Pitanje o Bogu u dijalogu kršćanstva i suvremene kulture

  Silvana Fužinato, Nela Veronika Gašpar

  Izdavači:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ISBN: 978-953-6420-52-0

  Kršćanska sadašnjost d.o.o.

  ISBN: 978-953-11-1868-2

  Zagreb, siječanj 2024.

  22,00

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Zrcala i sjene vjere

  Martina s. Ana Begić – Miriam Mary Brgles

  Izdavači:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ISBN: 978-953-6420-51-3

  Kršćanska sadašnjost d.o.o.

  ISBN: 978-953-11-1872-9

  Zagreb, siječanj 2024.

  20,00

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr         

 • Vjerski odgoj djece predškolske dobi u Hrvatskoj

  Teološko-katehetska, religiozno-pedagoška i pravna ishodišta

  Kata s. Amabilis Jurić

  Izdavač:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ISBN: 978-953-6420-48-3

  Kršćanska sadašnjost

  ISBN: 978-953-11-1792-0

  Zagreb, svibanj 2023.

  23

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • O međureligijskom dijalogu iz katoličke perspektive: uvid u osnovne pojmove i naučavanje Crkve

  Tomislav Kovač 

  Izdavač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

  Zagreb, veljača 2023.

  _

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Teodicejski problem u suvremenoj filozofiji religije

  Danijel Tolvajčić

  Izdavač:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ISBN: 978-953-6420-45-2

  Kršćanska sadašnjost d.o.o.

  ISBN: 978-953-11-1754-8

  Zagreb, siječanj 2023.

  22

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Otisci suvremene kulture

  Ivan Dodlek – Nenad Malović

  Izdavač:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ISBN: 978-953-6420-43-8

  Kršćanska sadašnjost d.o.o.

  ISBN: 978-953-11-1755-5

  Zagreb, siječanj 2023.

  27

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Sant’llarione, “nudo e armato in Cristo”

  Concordanze bibliche della Vita S. Hilarionis di san Girolamo 

  Andrea Filić

  Izdavač:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu/Univerzità di Zagrabia, Facoltà dio Teologia Cattolica 

  ISBN: 978-953-6420-39-1

  Zagreb/Zagabria, ožujak/marzo 2022.

  e-knjiga

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Vaš Štolcer

  Pisma Josipa Štolcera Slavenskog kanoniku Janku Barlèu

  Katarina Koprek

  Izdavač:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  ISBN: 978-953-6420-33-9

  Zagreb, ožujak 2021.

  21,24

  160 kn

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Utjelovljenje u kristologiji Johna Hicka. Kritička analiza

  Iva Mršić Felbar

  Izdavači:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Kršćanska sadašnjost d.o.o.

  ISBN: 978-9420-25-4

  Zagreb, studeni 2020.

  23,89

  180 kn

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Mišljenje i djelovanje. O znanju, društvu i vrijednostima

  Nenad Malović

  Izdavači:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Kršćanska sadašnjost d.o.o.

  ISBN: 978-953-11-1044-0

  Zagreb, 2016.

  21,24

  160 kn

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr

 • Suvremena analitička filozofija religije. Glavni pravci i autori

  Danijel Tolvajčić

  Izdavači:

  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Kršćanska sadašnjost d.o.o.

  ISBN: 978-953-11-0990-1

  Zagreb, lipanj 2016.

  21,24

  160 kn

  Narudžbe:

   prodaja-knjiga@kbf.unizg.hr