U ponedjeljak, 21. ožujka 2016. god. u 12:15 sati u dvorani I. (014) održat će se javna obrana pisanog licencijatskoga rada <em>Istraživanje suvremenog stanja moralnih izvora kao izazova moralnoj teologiji nadahnutoj koncilskom obnovom</em>, Ante Bekavca, dipl. teol., pred Povjerenstvom.