Prof. dr. sc. Ivan Karlić ispite predviđene za 1. rujna 2016. održat će 2. rujna 2016. u isto vrijeme.