Naziv projekta   

Obnova zgrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oštećene u potresu, FSEU.2021.MZO.039

Naziv korisnika/partnera u projektu

Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet

Kratki opis projekta (operacije)

Projekt (operacija) „Obnova zgrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oštećene u potresu“ obuhvaća pripremu projektno tehničke dokumentacije, uslugu upravljanja projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta je priprema cjelovite dokumentacije potrebne za izvođenje radova na cjelovitoj obnovi zgrade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu čije je konstruktivno stanje narušeno potresom.

Projekt će rezultirati cjelovitom obnovom zgrade za sigurno korištenje.

Ukupna vrijednost projekta i  iznos financijske potpore Unije

Ukupna vrijednost Operacije iznosi 168.612,65 EUR / 1.270.412,01 KN.

Iznos financijske potpore Europske unije: 159.800,19 EUR iz Fonda solidarnosti Europske unije te 8.812,46 EUR iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 22. ožujka 2020. godine do 6. studenog 2023. godine.

Kontakt osoba za više informacija

Filip Čorić, Voditelj projekta

E-mail: coric.filip3@gmail.com