Evidencijski broj nabave: 32-2022-2

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 2_Troškovnik

Prilog 3_Ugovor o građenju

Elaborat zaštite na radu KBF-076-2021-p

GEOTEHNICKI ELABORAT KBF VLASKA 38 ZAGREB

Konzervatorski elaborat za zgradu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Vlaška 38

Mapa 1.1. – DIO1- ARHITEKTONSKI PROJEKT – KBF – 07072022 -p2

Mapa 1.1. – DIO2 – ARHITEKTONSKI PROJEKT – troškovnik- KBF -07072022 -p2

Mapa 1.2. – PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA_KBF -izmjena 07072022 -p2

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Prilog 4_Upute za prijavitelje_FSEU.2021.MZO

Radovi na zahvatu cjelovite obnove u potresu oštećene zgrade

Elaborat ocjene konstrukcije

078 -2021 PLAN IZVOĐENJA RADOVA-p

Mapa 2. – GRAĐEVINSKI PROJEKT – KBF – p – revidiran

MAPA 3. – DIO 1 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – KBF _p

MAPA 3. – DIO 2 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – KBF troškovnik_p

MAPA 4.-DIO 1.-STROJARSKI PROJEKT -KBF-p

MAPA 4.-DIO 2.-STROJARSKI PROJEKT-KBF-troškovnik_p

MAPA 5.-DIO 1.-PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE-KBF-p

MAPA 5.-DIO 2.-PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE-KBF-troškovnik – p

1734 2021-155 – Geodetska situacija građevne čestice sa popisom koordinata

1734 2021-155 – Geodetska situacija građevne čestice

1734 2021-155 – Geodetska situacija sa popisom susjeda

1734 2021-155 – Geodetska situacija stvarnog stanja

1734 2021-155 – Popis koordinata u HTRS96

Geodetski elaborat R.N.195-2021 K.o.Centar

Potvrda katastarskog ureda

IDEJNO RIJEŠENJE – dokumentacija 020112021-pB

Mapa 1.1 – arhitektonski projekt – izvedbeni – KBF 06072022

Mapa 2. – Građevinski projekt KBF_Izvedbeni