Cjeloviti studij traje jednu akademsku godinu ili 8 vikenda.

Studij je organiziran po načelima ECTS bodovnog sustava.

Nastava se u načelu održava jedan vikend mjesečno.

8 vikenda: petak 10 sati; subota 6 sati. Ukupno 128 sati.

Program Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata odvija se na dva načina: teorijski i praktični. Program predviđa predavanja, seminare i radionice te završni seminarski rad. Ispiti su pisani ili usmeni. Na kraju programa polaznici dobivaju Potvrdnicu/svjedodžbu o završenom programu Formacija odgojitelja svećeničkih i redovničkih kandidata (naziv koji nije akademski).