ŠifraIme nositelja predmetaIme suradnika na predmetuNaziv kolegijaPSVECTS 
Predavanja
211374
I/6P
Doc. dr. sc. Ivan DodlekEstetička misao Rajmunda Kuparea8004
211369
I/1P
Prof. dr. sc. Josip OslićEtika odgovornosti u suvremenom kontekstu8004
211371
I/3P
Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofske postavke postkoncilske teologije8004
211372
I/4P
Prof. dr. sc. Josip OslićHeideggerove i Gadamerove hermeneutičke postavke8004
211373
I/5P
Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićReligija i politika8004
211375
I/7P
Izv. prof. dr. sc. Danijel TolvajčićSuvremena filozofija odgoja8004
211370
I/2P
Izv. prof. dr. sc. Danijel TolvajčićSuvremena filozofija religije8004
Seminari
211379
I/9S
Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofi i tehnika. Filozofija tehnike0806
211380
I/10S
Izv. prof. dr. sc. Danijel TolvajčićFilozofijska teologija Paula Tillicha. Čitanje ključnih tekstova0806
211381
I/11S
Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićHabermasova teorija komunikativnog djelovanja0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i doktorskih radovaZnanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/
Doktorske radionice
Mentori licencijatskih i doktorskih radovaIstraživački seminar/ Doktorske radionice

LEGENDA:    P – predavanja  S – seminar  V – vježbe  K – koeficijent, ECTS bodovi