Ime nositelja predmetaIme suradnika na predmetuNaziv kolegijaPSVECTS 
Predavanja
Prof. dr. sc. Josip OslićEtika odgovornosti u suvremenom kontekstu8004
Izv. prof. dr. sc. Danijel TolvajčićSuvremena filozofija religije8004
Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofske postavke postkoncilske teologije8004
Prof. dr. sc. Josip OslićHeideggerove i Gadamerove hermeneutičke postavke8004
Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićReligija i politika8004
Doc. dr. sc. Ivan DodlekEstetička misao Rajmunda Kuparea8004
Izv. prof. dr. sc. Aleksandra GolubovićSuvremena filozofija odgoja8004
Doc. dr. sc. Saša HorvatO interdisciplinarnom dijalogu filozofije, teologije i neuroznanosti8884
Seminari
Izv. prof. dr. sc. Alojz ĆubelićFilozofi i tehnika. Filozofija tehnike0806
Izv. prof. dr. sc. Danijel TolvajčićFilozofijska teologija Paula Tillicha. Čitanje ključnih tekstova0806
Izv. prof. dr. sc. Nenad MalovićHabermasova teorija komunikativnog djelovanja0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i doktorskih radovaZnanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/Doktorske radioniceMentori licencijatskih i doktorskih radovaIstraživački seminar

LEGENDA:    P – predavanja  S – seminar  V – vježbe  K – koeficijent, ECTS bodovi