III. SPECIJALIZACIJA/MODUL: SUSTAVNA TEOLOGIJA PRED ZNAKOVIMA VREMENA

Šifra Ime nositelja predmeta Ime suradnika na predmetu Naziv kolegijaPSVECTS
Predavanja
Prof. dr. sc. Ivan KarlićSuvremena teološka strujanja u kršćanskim crkvama8004
Prof. dr. sc. Anton TamarutAktualni naglasci u pojedinim sakramentima8004
Doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija KovačOsoba kao temeljni pojam kršćanske slike Boga i čovjeka8004
Izv. prof. dr. sc. s. Marija PeharAktualna pitanja mariologije8004
Izv. prof. dr. sc. s. Marija PeharTrinitarna perihoreza i perihoretska teologija8004
Prof. dr. sc. Veronika s. Nela Gašpar»Mariofanie« kao znak vremena – značenje i kriteriji prosuđivanja804
Prof. dr. sc. Mario CifrakPrvi kršćani i njihov kult804
Doc. dr. sc. Darko TepertBožje kraljevstvo starozavjetna mesijanska obećanja i novozavjetno ispunjenje prvi kršćani i njihov kult8004
Doc. dr. sc. Darko TepertDoživljaj i izričaj vjere u Starom zavjetu kroz povijesne mijene8004
Prof. dr. sc. Ivan BodrožićUtjecaj teologije svetog Augustina na ekleziologiju II. vatikanskog sabora8004
Prof. dr. sc. Anton TamarutAktualna pitanja iz eshatologije8004
Prof. dr. sc. Anton TamarutSlika Božja kao teološko mjesto8004
00
Seminari
Prof. dr. sc. Ivan KarlićDoprinosi hrvatskih teologa sustavnoj teologiji0806
Prof. dr. sc. Mario CifrakHrvatski prijevodi Biblije0806
Doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija KovačSuvremena pitanja vjere i teologije u djelima J. RatzingeraBenedikta XVI.0806
Izv. prof. dr. sc. s. Marija PeharSpecifičnost metode dogmatske teologije0806
Prof. dr. sc. Ivan BodrožićKoncilska afirmacija otačke teologije0806
Prof. dr. sc. Veronika s. Nela GašparPneumatološka kristologija0806
Znanstveno - nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i
doktorskih radova
Znanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar / Doktorske radioniceMentori licencijatskih i
doktorskih radova
Istraživački seminar