V. SPECIJALIZACIJA/MODUL: EKUMENSKA TEOLOGIJA I DIJALOG RELIGIJA, SVJETONAZORA I KULTURA

Šifra Ime nositelja predmeta Ime suradnika na predmetu Naziv kolegijaPSVECTS
Predavanja
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDoc. dr. sc. Antun JapundžićGeneza i teologija ekumenizma8004
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDoc. dr. sc. Antun JapundžićKatoličko poimanje jedinstva i zajedništva u crkvi8004
Prof. dr. sc. Juro Zečević BožićIzv. prof. dr. sc. Porfirije Perić
Doc. dr. sc. Dragan Radić
Pravoslavna teologija i jedinstvo crkve8004
Doc. dr. sc. Lidija Matošević Protestantizam i jedinstvo crkve8004
Izv. prof. dr. sc. s. Marija PeharDoc. dr. sc. Rade Kisić Značajniji teološki pravci kršćanskog Istoka i Zapada u ekumenskoj perspektivi8004
Prof. dr. sc. Juro Zečević-BožićDoc. dr. sc. Vlado KošićHrvatska ekumensko-teološka baština8004
Doc. dr. sc. Tomislav KovačZajedničko i specifično u religijama8004
Doc. dr. sc. Tomislav KovačDijalog kršćana, Židova i muslimana u suvremenoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini8004
Prof. dr. sc. Petar BašićProf. dr. sc. Nenad MiloševićLiturgija i liturgijska baština u ekumenskom kontekstu8004
Doc. dr. sc. Tomislav KovačDuhovnost kao mjesto ekumene među kršćanima i dijaloga među religijama8004
Prof. dr. sc. Juro Zečević BožićDoc. dr. sc. Rade KisićKomparativna konfesiologija8004
Prof. dr. sc. Petar BašićDr. sc. Mijo NikićGranična pitanja ekumenizma i dijaloga8004
Seminari
Prof. dr. sc. Juro Zečević BožićRelevantni ekumenski i međureligijski dokumenti i literatura0806
Prof. dr. sc. Petar BašićTeološko nazivlje u Dekretu „Unitatis redintegratio“0806
Prof. dr. sc. Petar BašićDr. sc. Zvonimir KurečićLiturgijska praksa katolika bizantskog obreda i pravoslavaca u Hrvatskoj0806
Prof. dr. sc. Ante MateljanSakramenti u pravoslavnoj teologiji0806
Prof. dr. sc. Juro Zečević BožićDr. sc. Ljerka DulibićTeološko iščitavanje istočnih i zapadnih ikona i sakralnih slika0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i
doktorskih radova
Znanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/Doktorske radioniceMentori licencijatskih i
doktorskih radova
Istraživački seminar