Šifra Ime nositelja predmeta Ime suradnika na predmetu Naziv kolegijaPSVECTS
Predavanja
211446
VI/81P
Doc. dr. sc. Taras BarščevskiBiblija i kateheza8004
211439
VI/74P
Izv. prof. dr. sc. Jasna ŠegoBiblijske teme u hrvatskoj književnosti8004
211440
VI/75P
Izv. prof. dr. sc. Jasna ŠegoKnjiževnost i duhovnost8004
211441
VI/76P
Prof. dr. sc. Ante Crnčević»Participatio actuosa« – značenja i modeli8004
211437
VI/72P
Prof. dr. sc. Josip ŠimunovićPastoralno praćenje bolesnika8004
211445
VI/80P
Prof. dr. sc. Ana s. Thea FilipovićReligijska pedagogija i katehetika u međunarodnoj i interdisciplinarnoj perspektivi8004
211443
VI/78P
Prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina MandarićReligijsko obrazovanje u Europi8004
211436
VI/71P
Prof. dr. sc. Josip ŠimunovićRitualnost i sakramentalnost u hrvatskom društvu i Crkvi8004
211442
VI/77P
Prof. dr. sc. Ante CrnčevićSakrament: dar i forma8004
211438
VI/73P
Izv. prof. dr. sc. Nikola VranješSuradnja prezbitera i vjernika laika u župi8004
211444
VI/79P
Prof. dr. sc. Ružica RazumIzv. prof. dr. sc. Denis BarićVjerski odgoj i obrazovanje i suvremena kultura8004
Seminari
211447
VI/82S
Prof. dr. sc. Josip ŠimunovićIzabrana pastoralno-teološka pitanja I. dio0806
211448
VI/83S
Prof. dr. sc. Josip ŠimunovićIzabrana pastoralno-teološka pitanja II. dio0806
211450
VI/85S
Prof. dr. sc. Ana s. Thea FilipovićKoncepcije moralnog odgoja i vrijednosna usmjerenja mladih0806
211449
VI/84S
Prof. dr. sc. Ante CrnčevićLiturgika u interdisciplinarnosti0806
Znanstveno-nastavne aktivnostiMentori licencijatskih i
doktorskih radova
Znanstveno-nastavne aktivnosti
Istraživački seminar/ Doktorske radioniceMentori licencijatskih i
doktorskih radova
Istraživački seminar/ Doktorske radionice