PRIJAVA I UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

1. MATURANTI I PRISTUPNICI KOJI SU DRŽAVNU MATURU POLOŽILI NAKON 2010. GODINE

Upis na preddiplomski studij Crkvene glazbe na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za maturante i pristupnike koji su Državnu maturu položili nakon 2010. godine, vrši se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta kojem se može pristupiti putem mrežne stranice Postani student(Studijski programi)

Na Državnoj maturi potrebno je imati položene predmete: Hrvatski jezik (B razina), Matematika (B razina) i Strani jezik (B razina)

Pristupnici se trebaju prijaviti u Tajništvo studija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za postupak provjere posebnih sposobnosti iz predmeta: Solfeggio, Teorija glazbe, Harmonija,  Harmonija na glasoviru, Glasovir/Orgulje

*Pristupnici koji su državnu maturu polagali iz predmeta orgulje, provjeru posebnih sposobnosti pokazuju na orguljama (umjesto predmeta Glasovir).

Na sljedećoj poveznici pristupnici mogu pronaći program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis na preddiplomski studij Crkvene glazbe:  Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za akademsku godinu 2021./2022.

 Prilikom prijave za provjeru posebnih sposobnosti potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavnicu:    Prijavnica za provjeru posebnih sposobnosti za akademsku godinu 2021./2022.
  • ispunjen obrazac 2a ( Obrazac 2a) ili 2b  (Obrazac 2b)
  • potvrdu o krštenju ili rodni list
  • mišljenje župnika za sve pristupnike, a svećenički kandidati trebaju priložiti mišljenje ordinarija
  • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN HR7323600001101358687; poziv na broj: HR0005072021, s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti (motivacijski postupak, solfeggio, teorija glazbe, harmonija/harmonija na glasoviru i glasovir) predaju se na Katolički bogoslovni fakultet ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Tajništvo studija (I. kat, soba 107)

Vlaška 38

10 000 Zagreb

Prijave počinju 14. lipnja 2021. godine i traju do 30. lipnja 2021. godine.

Maturanti i pristupnici dužni su pristupiti provjeri posebnih sposobnosti za studij Crkvene glazbe koji će se prostorijama Fakulteta (Vlaška 38) 6. i 7. srpnja 2021. godine.

2. PRISTUPNICI KOJI SU DRŽAVNU MATURU POLOŽILI PRIJE 2010. GODINE

Pristupnici za studij Crkvene glazbe koji su četverogodišnju srednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. godine ili su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nemaju obvezu polaganja Državne mature, ali se moraju prijaviti (evidentirati) u sustavu Državne mature Postani student i prijaviti se u Tajništvo Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za postupak provjere posebnih sposobnosti iz predmeta: Solfeggio, Teorija glazbe, Harmonija, Harmonija na glasoviru, Glasovir/Orgulje

 

Prilikom prijave za provjeru posebnih sposobnosti potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavnicu:  Prijavnica za provjeru posebnih sposobnosti za akademsku godinu 2021./2022.
  • potvrdu o krštenju ili rodni list
  • mišljenje župnika za sve pristupnike, a svećenički kandidati trebaju priložiti mišljenje ordinarija
  • dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprintana potvrda ukoliko je plaćeno internetom) u iznosu od 150,00 na žiro račun Fakulteta – IBAN HR7323600001101358687; poziv na broj: HR0005072021 , s naznakom: „za provjeru posebnih sposobnosti“.

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti (motivacijski postupak, solfeggio, teorija glazbe, harmonija/harmonija na glasoviru i glasovir) predaju se na Katolički bogoslovni fakultet ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Tajništvo studija (I. kat, soba 107)

Vlaška 38

10 000 Zagreb

Prijave počinju 14. lipnja 2021. godine i traju do 30. lipnja 2021. godine.

Razredbeni ispit je prvi dio razredbenog postupka.

Pristupnici se trebaju prijaviti se u Tajništvo Katoličkoga bogoslovnog fakulteta za postupak provjere posebnih sposobnosti iz predmeta: Solfeggio, Teorija glazbe, Harmonija, Harmonija na glasoviru, Glasovir/Orgulje

*Pristupnici koji su u glazbenoj školi maturirali na smjeru Orgulje mogu polagati ispit provjere posebnih sposobnosti na orguljama.

 Na sljedećoj poveznici pristupnici mogu pronaći program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis na preddiplomski studij Crkvene glazbe:  Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za akademsku godinu 2021./2022.  

Test motivacije je dio razredbenog postupka.

Test motivacije u okviru razredbenog postupka za studij Crkvene glazbe provodit će se u  prostorijama Fakulteta (Vlaška 38) 6. i 7. srpnja 2021. godine.