Prije izrade završnog rada potrebno je:

Gotov rad, u spiralnom obliku uvezen, te isprintan i ispunjen obrazac ocjene završnog rada predati nastavniku.