14. Mariološko-marijanski nacionalni kongres: Međugorje kao doprinos novoj evangelizaciji

,
  1. Mariološko-marijanski nacionalni kongres s temom “Međugorje kao doprinos novoj evangelizaciji”,  organizira Hrvatski mariološki institut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Papinska međunarodna marijanska akademija PAMI i Župa sv. Jakova Međugorje, a održati će se od petka 7. listopada do nedjelje 9. listopada u Međugorju. 

Kongres će se održavati na hrvatskome i talijanskome jeziku te će uz molitveni program biti ukupno 23 izlaganja o različitim temama koje se odnose na Međugorje.

 

Program