obavijest o početku predavanja, radno vrijeme, čestitka…

Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura u akademskoj godini 2018./2019.

Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća od 28. lipnja 2018. god.

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura 

u akademskoj godini 2018./2019.

 

 

Broj slobodnih mjesta: 40.

Školarina: 3.000,00 kuna po godini.

 

Održavanje nastave: Nastava započinje 27. listopada 2018., a završava 15. lipnja 2019. Ostali termini studijskih susreta bit će kako slijedi: 9./10. studenog 2018., 23./24. studenog 2018., 11./12. siječnja 2019., 1./2. veljače 2019., 15./16. veljače 2019., 1./2. ožujka 2019., 22./23. ožujka 2019., 3./4. svibnja 2019., 17./18. svibnja 2019., 31. svibnja/1. lipnja 2019., 14./15. lipnja 2019. god.

 

Uvjeti za upis: Završena barem srednja škola. Motivacijsko pismo/obrazloženje.

 

Svi kandidati prilažu:

 • Prijavnicu i motivacijsko pismo (preuzeti ovdje)
 • Svjedodžbu srednje škole ili diplomu završenog studija
 • Domovnicu
 • Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika  – nije obvezan uvjet

 

 • Natječaj je otvoren 7. rujna 2018. godine i traje 30 dana.
 • Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

 

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

10000 Zagreb, Vlaška 38, 1. kat, soba 107

tel. (01) 4890 408 ili 4890 409, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati

putem e-pošte: tajnistvo.studija@kbf.hr

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Natječaj za upis na program Teološke kulture

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

 

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati, 1. kat, soba 107, u roku iz Natječaja.

 

 

 

,

Međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije

Međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije

bit će održan od 26. do 28. rujna 2018.

na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38, Zagreb

 

Pozivnica

Program

,

Obilježavanje 50. obljetnice Zagrebačke Biblije

Obilježavanje 50. obljetnice Zagrebačke Biblije 

u sklopu Međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatski prijevodi Biblije 

bit će u srijedu 26. rujna 2018. od 17 do 20 sati u dvorani „Vijenac“

Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta,

Kaptol 29a u Zagrebu.

 

Pozivnica

 

 

 

, ,

Natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019.

28. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Vlaška 38
10000 Zagreb
https://www.kbf.unizg.hr/

 

Diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike izvodi se na Institutu religijskih znanosti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij. Studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Završetkom studija stječe se najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra Religijske pedagogije i katehetike. Upisna kvota u akademskoj godini 2018./2019. utvrđuje se u visini od 55 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na studij pristupnik treba imati 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Religijske pedagogije i katehetike.

Na diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike mogu se također, uz određene uvjete, upisati:

 • pristupnici koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva
 • pristupnici koji su završili preddiplomski studij teologije ili katehetike na drugim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

Postupak prijave

Prijave za upis na diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike primaju se 24. i 25. rujna 2018. od 9 do 12 sati u Studentskoj referadi Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, prizemlje, soba 15.

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji SU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu predaju potpisani obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta.

Studenti, državljani Republike Hrvatske, koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta
 • ovjerenu kopiju potvrde i/ili diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija.

Studenti, strani državljani, koji su preddiplomski studij završili na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju predati:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta
 • ovjerenu kopiju potvrde i/ili diplome o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • ovjerenu kopiju dopunske isprave o studiju i/ili original prijepisa ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • nastavni plan i program završenog studija
 • rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ili potvrdu o pokrenutom postupku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uvažavati.

Obrazac za prijavu

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak održat će se 26. rujna 2018. Rang lista kandidata bit će objavljena 27. rujna 2018.

 

Upisi

Upisi na diplomski sveučilišni studij Religijske pedagogije i katehetike održat će se 28. rujna i 1. listopada 2018. od 9 do 14 sati u prostorijama Studentske referade Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, soba 15. Pristupnici su dužni osobno doći na upis te priložiti sljedeće dokumente u izvorniku:

 • jednu fotografiju 6×4 cm (svi pristupnici)
 • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250 kn uplaćenih na IBAN broj računa: HR732360000-1101358687, poziv na broj: 2002 (svi pristupnici)
 • domovnicu (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu)
 • rodni list (samo pristupnici koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu).
,

Poziv za volontiranje u Zakladi Solidarna

SOLIDARNA je Zaklada za ljudska prava i solidarnost koja u ljudskopravaškom području djeluje od 2015. godine, a do sada iza sebe ima nekoliko uspješnih kampanja i zagovaračkih aktivnosti kao što su Drugotna na sav glas!Budimo dobri domaćini: podržimo mlade kreativce bez domaSvako bolesno dijete ima pravo na šansu za životNisi sama-ideš s nama! te Fond Desa&Jerko Baković za stipendiranje siromašne djece.

Cilj Solidarne je okupiti građane u solidarnosti sa svim sugrađanima i sugrađankama kojima su ljudska prava ugrožena, naročito ženska prava i pravo na zdravlje. Kako bismo bili uspješniji u svojem cilju tražimo volontere i volonterke koji/koje dijele našu viziju i žele vidjeti pozitivne društvene promjene u Hrvatskoj.

 

Poziv

, , ,

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019.

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Sveučilišta u Zagrebu

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije

u akademskoj godini 2018./2019.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 6 semestara (180 ECTS). Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje teologija. Licencijatski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS). Završetkom studija stječe se na kanonskom (crkvenom) području akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula:

 • Suvremene perspektive odnosa filozofije i teologije (filozofija)
 • Koncilska istraživanja i obnova Crkve (fundamentalna teologija)
 • Sustavna teologija pred znakovima vremena (dogmatska teologija)
 • Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve (moralna teologija)
 • Ekumenski i međureligijski dijalog (ekumenska teologija)
 • Suvremeni pastoralni izazovi između teorije i prakse (pastoralna teologija)
 • Crkva i teologija tijekom povijesti (crkvena povijest)

Broj slobodnih mjesta: 15

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000,00 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

Svi kandidati prilažu:

 • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 • diplomu završenog studija
 • domovnicu
 • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu
 • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara
 • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj licencijata (4 semestra/120 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 6. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj doktorata (6 semestara/180 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 7. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa u treću godinu doktorskog studija za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra teoloških znanosti, odnosno licencijata teologije (2 semestra/60 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. ocjena magistarskoga/licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 3. naslov i opis teme doktorskoga rada (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 4. suglasnost i mišljenje mogućeg mentora (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta).

 

Uvjeti upisa u pripremnu godinu za kandidate s diplomom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomskog Teološko-katehetskog studija:

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske za upis na studij Licencijatskog i doktorskog studija teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 17. rujna 2018. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204, tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati, na web adresi https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/poslijediplomski-studij/opis-studija/

ili putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr.

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz Natječaja svakim radnim danom na adresu:

 Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

OBRASCI:

Molba – obrazac za prijavu

Prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project

Naslov i opis teme doktorskoga rada

Suglasnost i mišljenje mogućeg mentora

,

Tjedan Centra za e-učenje 2018.

Od 24. do 28. rujna 2018. Sveučilišni računski centar – Srce organizira petu godinu za redom Tjedan Centra za e-učenje u okviru kojega će održati niz aktivnosti vezanih uz e-učenje kako bi nastavnicima pružili potporu u implementaciji i uporabi tehnologija e-učenja u nastavi.

Kako bi se nastavnici bolje upoznali s tehnologijama koje Centar održava, održat će se brojni tečajevi i radionice o radu u sustavu Merlin, sustavu e-portfolio i sustavu za webinare.

Broj mjesta na radionicama i tečajevima je ograničen stoga je potrebno što prije rezervirati svoje mjesto i ne propustiti priliku steći nova znanja i iskustva!

Online prijave i sve informacije o Tjednu Centra za e-učenje možete pronaći na web stranici: https://www.srce.unizg.hr/ceu/tjedan_ceu

Plakat

Međunarodni znanstveni simpozij Enciklika Fides et ratio – Vjera i razum

Katedra fundamentalne teologije u suradnji s Katedrom filozofije
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira

 

Međunarodni znanstveni simpozij

 

Enciklika Fides et ratio – Vjera i razum

Aktualizirano čitanje 20 godina poslije

 

u petak, 14. rujna 2018. u dvorani I KBF-a Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Plakat

Program

Knjižica sažetaka

Završni koncert na orguljama – Ana Lisičak

Završni koncert na orguljama studentice Instituta za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Ane Lisičak održan je u četvrtak, 5. srpnja 2018. u crkvi Kraljice svete krunice u Zagrebu, pod mentorstvom doc. art. Mirte Kudrna.

Plakat

Program koncerta A. Lisičak

, , ,

Obavijest o održavanju razredbenog postupka u jesenskom roku za upis u 1. godinu studija akad. god. 2018./2019.

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA 

KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

u akad. godini 2018./2019.

 


 JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Religijske pedagogije i katehetike te za provjeru posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe:

29. kolovoza do 5. rujna 2018.

(od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

 

Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Religijske pedagogije i katehetike te provjera posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe :

 

10. rujna 2018. u 9 sati

(u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

 


Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav. 

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s literaturom za polaganje razredbenog ispita.

 1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Religijske pedagogije i katehetike i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan i na dnu stranice). 
 2.  Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac br. 2a ili Obrazac br. 2b (dostupni i na dnu stranice). Također, na dnu stranice nalazi se i privitak s programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe. 

Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti: 

 1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 – poziv na broj 300617 – jesenski rok
 1. krsni list ili potvrdu o krštenju 
 2. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

  Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb

ili

 Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

Obrazac 1

Obrazac 2a

Obrazac 2b

Literatura za razredbeni postupak

Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe