, ,

Obavijest o upisima u višu godinu studija

Obavijest o upisima u višu godinu studija

Upisni list

, , ,

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019.

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Sveučilišta u Zagrebu

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije

u akademskoj godini 2018./2019.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 6 semestara (180 ECTS). Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje teologija. Licencijatski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS). Završetkom studija stječe se na kanonskom (crkvenom) području akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula:

 • Suvremene perspektive odnosa filozofije i teologije (filozofija)
 • Koncilska istraživanja i obnova Crkve (fundamentalna teologija)
 • Sustavna teologija pred znakovima vremena (dogmatska teologija)
 • Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve (moralna teologija)
 • Ekumenski i međureligijski dijalog (ekumenska teologija)
 • Suvremeni pastoralni izazovi između teorije i prakse (pastoralna teologija)
 • Crkva i teologija tijekom povijesti (crkvena povijest)

Broj slobodnih mjesta: 15

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000,00 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

Svi kandidati prilažu:

 • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 • diplomu završenog studija
 • domovnicu
 • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu
 • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara
 • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj licencijata (4 semestra/120 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 6. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj doktorata (6 semestara/180 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 7. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa u treću godinu doktorskog studija za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra teoloških znanosti, odnosno licencijata teologije (2 semestra/60 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. ocjena magistarskoga/licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 3. naslov i opis teme doktorskoga rada (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 4. suglasnost i mišljenje mogućeg mentora (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta).

 

Uvjeti upisa u pripremnu godinu za kandidate s diplomom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomskog Teološko-katehetskog studija:

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske za upis na studij Licencijatskog i doktorskog studija teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 17. rujna 2018. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204, tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati, na web adresi https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/poslijediplomski-studij/opis-studija/

ili putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr.

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz Natječaja svakim radnim danom na adresu:

 Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

OBRASCI:

Molba – obrazac za prijavu

Prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project

Naslov i opis teme doktorskoga rada

Suglasnost i mišljenje mogućeg mentora

, ,

Javna obrana pisanoga doktorskog rada lic. theol. Dejana Turze pred Povjerenstvom

U srijedu, 18. srpnja 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Katolički svetci, blaženici i sluge Božje Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstu lic. theol. Dejana Turze pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; prof. dr. sc. Ante Mateljan, vanjski član, prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na X. redovitoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine.

Plakat

, ,

Javna obrana teme doktorskoga rada Kristine Vujice, mag. theol. pred Povjerenstvom

U srijedu, 27. lipnja 2018. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani VI (soba 208) održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Teološko-kritičko tumačenje duhovnog ateizma Andréa Comte-Sponvillea Kristine Vujice, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Kovač, predsjednik; prof. dr. sc. Željko Tanjić, predloženi mentor-vanjski član, izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na VII. redovitoj sjednici 25. svibnja 2018. godine pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

PLAKAT

, ,

Obavijest o održavanju doktorske radionice na Licencijatskom i doktorskom studiju teologije

Na doktorskoj radionici 7. i 8. lipnja 2018. godine sudjelovat će studenti I., II. i III. godine studija i njihovi studijski savjetnici/mentori sa zadaćom predstaviti rezultate svojih dosadašnjih istraživanja vezanih uz temu licencijatskog/doktorskoga rada u 15 minuta.

Radionica:

7. lipnja 2018. godine: 14,00 – 17,25 sati, dvorana VI (II kat, soba 208)

8. lipnja 2018. godine: 14,00 – 16,55 sati, dvorana VI (II kat, soba 208)

 

Svi nastavnici i nastavnice, te studenti i studentice svih smjerova Katoličkoga bogoslovnog fakulteta slobodno mogu prisustvovati radionici.

Raspored – doktorska radionica

, , , ,

Natječaji za stipendije za akademsku godinu 2019./2020. na njemačkim sveučilištima i/ili institucijama u Njemačkoj.

DAAD, njemačka služba za akademsku razmjenu, čiji je utemeljitelj Vlada Savezne Republike Njemačke, jedna je od najvećih svjetskih organizacija kojima je primarni cilj stipendiranje i savjetovanje studenata, doktoranada te znanstvenika.

DAAD nudi više od 250 različitih programa stipendiranja na njemačkom i engleskom jeziku od ljetnih tečajava, studijskih stipendija, kratkoročnih i dugoročnih istraživačkih stipendija do studijskih boravaka sveučilišnih profesora u trajanju od nekoliko godina.

Programi stipendiranja DAAD-a dostupni su u svim državama svijeta i za sve studijske discipline. Više informacija na: www.daad.de

 

DAAD raspisuje natječaj za stipendije za akademsku godinu 2019./2020. na njemačkim sveučilištima i/ili institucijama u Njemačkoj. U ljetnim mjesecima ažurirat će se svi natječaji.

 

 1. Stipendije za studente preddiplomskog i diplomskog studija te studente koji žele upisati doktorski studij, doktorande, postdoktorande te znanstvenike svih disciplina

 Rok za prijavu: između 30. rujna 2018. i 1. prosinca 2018. 

 

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na web-stranici:

www.funding-guide.de

www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/

 

Infomaterijal o studiju i istraživanjuu Njemačkoj možete skinutina web-stranici:

https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/publikationen/en/

 

 

 1. Predstavljanje svih stipendija DAAD-a za studente, doktorande, postdoktorande te znanstvenike održat će se u srijedu, 06. lipnja 2018. u 16:00 sati u dvorani VII na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izlaganje će biti na hrvatskom jeziku i trajat će približno 60 minuta.

Sve novosti su objavljene na Facebook-stranici „DAAD Hrvatska“.

, , ,

Raspored predavanja Licencijatskoga i doktorskog studija teologije 17. – 19. svibnja 2018. godine

Raspored predavanja Licencijatskoga i doktorskog studija teologije 17. – 19. svibnja 2018. godine

, ,

Javna obrana teme doktorskoga rada lic. theol. Stjepana Šoštarića pred Povjerenstvom

U utorak, 22. svibnja 2018. godine s početkom u 14.15 sati u seminaru I. (soba 206), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Pneumatološka misao Ivana Goluba lic. theol. Stjepana Šoštarića pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marija Pehar, predsjednica; prof. dr. sc. Ivan Karlić, predloženi mentor-član, izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na VII. redovitoj sjednici 27. travnja 2018. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Plakat

,

Javna obrana pisanoga doktorskog rada lic. theol. fra Ante Bekavca pred Povjerenstvom

U ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine, s početkom u 13.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Izvori moralne spoznaje u svjetlu nauka Drugoga vatikanskog koncila lic. theol. fra Ante Bekavca pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Baloban, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član, prof. dr. sc. Tonči Matulić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 27. travnja 2018. godine, pod točkom V/1 Dnevnog reda.

PLAKAT

,

Stipendije Republike Italije za studiranje, usavršavanje i istraživanje u ak. god. 2018./19.

Stipendije su dostupne za studij, usavršavanje te istraživanje na talijanskim visokoobrazovnim ustanovama popisanima na: https://studyinitaly.esteri.it 

Stipendije se nude za: 

 1. Master’s Degree (Laurea Magistrale 2° ciclo), za 6 do 9 mjeseci
 2. Courses of Higher Education in Arts, Music, and Dance (AFAM), za 6 do 9 mjeseci
 3. PhD program, za 6 do 9 mjeseci
 4. Research under academic supervision (Progetti in co-tutela), 6 do 9 mjeseci
 5. Italian Language and Culture Courses, 3 mjeseca

Dobna granica je 28, 30 tj. 40 godina zavisno od programa za koji se kandidat prijavljuje. 

Više informacija na: https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure 

Rok za prijavu produžen do ponedjeljka 7. svibnja 2018. do 14 sati (bez obzira na objavljeni rok 30.4. na službenim stranicama za prijavu). 

 

Obavijest je objavljena i na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.