,

Međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije

Međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije

bit će održan od 26. do 28. rujna 2018.

na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38, Zagreb

 

Pozivnica

Program

,

Obilježavanje 50. obljetnice Zagrebačke Biblije

Obilježavanje 50. obljetnice Zagrebačke Biblije 

u sklopu Međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatski prijevodi Biblije 

bit će u srijedu 26. rujna 2018. od 17 do 20 sati u dvorani „Vijenac“

Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta,

Kaptol 29a u Zagrebu.

 

Pozivnica

 

 

 

,

Tečajevi stranih jezika – Filozofski fakultet u Zagrebu

Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta organizira tečajeve stranih jezika za studente Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru 2018./19. po povlaštenoj cijeni od 1850,00 kn za 70 sati nastave.

Želimo posebno naglasiti da svi početni tečajevi imaju promotivnu cijenu od 1390,00 kn – 70 sati nastave. Nastava počinje 24.09.2018. na Filozofskom fakultetu. Raspored tečajeva nalazi se na web stranici: http://www.ffzg.unizg.hr/centar/?page_id=236

Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta osim akreditiranih tečajeva (s pravom upisa u e-radnu knjižicu) održava i testiranja za potvrde o poznavanju stranog jezika (opće potvrde ili specijalizirane potvrde kao primjerice za stipendije programa Erasmus +).

 

, , ,

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2018./2019.

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Sveučilišta u Zagrebu

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije

u akademskoj godini 2018./2019.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 6 semestara (180 ECTS). Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje teologija. Licencijatski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS). Završetkom studija stječe se na kanonskom (crkvenom) području akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula:

 • Suvremene perspektive odnosa filozofije i teologije (filozofija)
 • Koncilska istraživanja i obnova Crkve (fundamentalna teologija)
 • Sustavna teologija pred znakovima vremena (dogmatska teologija)
 • Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve (moralna teologija)
 • Ekumenski i međureligijski dijalog (ekumenska teologija)
 • Suvremeni pastoralni izazovi između teorije i prakse (pastoralna teologija)
 • Crkva i teologija tijekom povijesti (crkvena povijest)

Broj slobodnih mjesta: 15

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000,00 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

Svi kandidati prilažu:

 • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 • diplomu završenog studija
 • domovnicu
 • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu
 • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara
 • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj licencijata (4 semestra/120 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 6. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj doktorata (6 semestara/180 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 7. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija).

 

Uvjeti upisa u treću godinu doktorskog studija za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra teoloških znanosti, odnosno licencijata teologije (2 semestra/60 ECTS):

 1. prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. ocjena magistarskoga/licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 3. naslov i opis teme doktorskoga rada (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 4. suglasnost i mišljenje mogućeg mentora (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta).

 

Uvjeti upisa u pripremnu godinu za kandidate s diplomom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomskog Teološko-katehetskog studija:

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske za upis na studij Licencijatskog i doktorskog studija teologije na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 17. rujna 2018. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204, tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati, na web adresi https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/poslijediplomski-studij/opis-studija/

ili putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr.

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz Natječaja svakim radnim danom na adresu:

 Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38, 10001 ZAGREB

OBRASCI:

Molba – obrazac za prijavu

Prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project

Naslov i opis teme doktorskoga rada

Suglasnost i mišljenje mogućeg mentora

,

Tjedan Centra za e-učenje 2018.

Od 24. do 28. rujna 2018. Sveučilišni računski centar – Srce organizira petu godinu za redom Tjedan Centra za e-učenje u okviru kojega će održati niz aktivnosti vezanih uz e-učenje kako bi nastavnicima pružili potporu u implementaciji i uporabi tehnologija e-učenja u nastavi.

Kako bi se nastavnici bolje upoznali s tehnologijama koje Centar održava, održat će se brojni tečajevi i radionice o radu u sustavu Merlin, sustavu e-portfolio i sustavu za webinare.

Broj mjesta na radionicama i tečajevima je ograničen stoga je potrebno što prije rezervirati svoje mjesto i ne propustiti priliku steći nova znanja i iskustva!

Online prijave i sve informacije o Tjednu Centra za e-učenje možete pronaći na web stranici: https://www.srce.unizg.hr/ceu/tjedan_ceu

Plakat

, , ,

Obavijest o održavanju razredbenog postupka u jesenskom roku za upis u 1. godinu studija akad. god. 2018./2019.

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA 

KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

u akad. godini 2018./2019.

 


 JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti i za razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Religijske pedagogije i katehetike te za provjeru posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe:

29. kolovoza do 5. rujna 2018.

(od 9 do 15 sati u sobi 107, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

 

Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni postupak na Filozofsko-teološkom studiju i na studiju Religijske pedagogije i katehetike te provjera posebnih sposobnosti na studiju Crkvene glazbe :

 

10. rujna 2018. u 9 sati

(u zgradi Fakulteta, Vlaška 38, Zagreb ili Omladinska 14, Rijeka)

 


Naglašavamo da se svi kandidati obvezno trebaju prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

Pristupanje postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav. 

Za kandidate koji su dužni proći razredbeni postupak, na dnu stranice nalazi se privitak s literaturom za polaganje razredbenog ispita.

 1. Za Filozofsko-teološki studij, studij Religijske pedagogije i katehetike i studij Crkvene glazbe prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan i na dnu stranice). 
 2.  Za studij Crkvene glazbe kandidati dodatno trebaju ispuniti i Obrazac br. 2a ili Obrazac br. 2b (dostupni i na dnu stranice). Također, na dnu stranice nalazi se i privitak s programom ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe. 

Uz popunjen/e obrazac/ce prijave potrebno je priložiti: 

 1. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN br. HR732360000-1101358687 – poziv na broj 300617 – jesenski rok
 1. krsni list ili potvrdu o krštenju 
 2. mišljenje župnika za sve pristupnike, a ordinarija za svećeničke kandidate

  Navedena dokumentacija predaje se ili šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
(Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb

ili

 Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka.

Obrazac 1

Obrazac 2a

Obrazac 2b

Literatura za razredbeni postupak

Program ispitnog gradiva za provjeru posebnih sposobnosti za upis studija Crkvene glazbe

, ,

Javna obrana pisanoga doktorskog rada lic. theol. Dejana Turze pred Povjerenstvom

U srijedu, 18. srpnja 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Katolički svetci, blaženici i sluge Božje Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstu lic. theol. Dejana Turze pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; prof. dr. sc. Ante Mateljan, vanjski član, prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na X. redovitoj sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine.

Plakat

,

Najava natječaja za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije u akademskoj godini 2018./2019.

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu najavljuje raspisivanje natječaja za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije u akademskoj godini 2018./2019. iz područja humanističkih znanosti, polja teologije. Razdoblje trajanja natječaja je 30 dana od dana raspisivanja, tj. od 17. rujna 2018. godine.

Natječaj i uvjeti za upis bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta 17. rujna 2018. godine

Uvjeti za upis za prošlogodišnji natječaj

,

Predsjednica Republike Hrvatske uručila odlikovanje Reda Danice Hrvatske dr. sc. Jošku Ćaleti

Dr. sc. Joško Ćaleta, honorarni profesor na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dobitnik je odlikovanja Reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za osobiti doprinos i zasluge u promociji hrvatske tradicijske kulture koje mu je uručila Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u prigodi Dana državnosti 18. lipnja 2018. Čestitamo!

http://predsjednica.hr/objava/1/1/2418

 

, ,

Javna obrana teme doktorskoga rada Kristine Vujice, mag. theol. pred Povjerenstvom

U srijedu, 27. lipnja 2018. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani VI (soba 208) održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Teološko-kritičko tumačenje duhovnog ateizma Andréa Comte-Sponvillea Kristine Vujice, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Kovač, predsjednik; prof. dr. sc. Željko Tanjić, predloženi mentor-vanjski član, izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na VII. redovitoj sjednici 25. svibnja 2018. godine pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

PLAKAT