U srijedu 22. prosinca 2021. godine na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog falulteta u Zagrebu, Vlaška 38, u auli III. kata u 17 sati održat će se blagoslov i predstavljanje novih klavira.

Plakat