U petak, 9. ožujka 2018. održana je svečana proslava

Dana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dan KBF-a