Rektor je na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, koje je pregledalo studentske radove dostavljene od strane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu,
nagradio ukupno 174 rada u pet kategorija: 113 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
6 u d) kategoriji za “veliki” timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
5 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i
25 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici.

 

Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa povodom dodjele Rektorovih nagrada 2020.

 

Ove godine neće se održati dodjela Rektorove nagrade zbog pogoršanja epidemiološke situacije.

Priznanja za sve nagrađene studente bit će poslana na sastavnice i uručena studentima.