Izazovi nositelja nove evangelizacije bila je tema drugog ovogodišnjeg duhovno-formativnog susreta polaznika Programa cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura i Liturgijska glazbena kultura koji se održao u subotu 11. srpnja 2020. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predavač na susretu bio je prof. dr. sc. Tonči Matulić. Na početku susreta sve je nazočne pozdravio doc. dr. sc. Branko Murić, koordinator programa cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura, uputivši prigodnu riječ i zahvalivši polaznicima na ustrajnosti u ovoj za sve izazovnoj godini, marljivosti prilikom pohađanja nastave i polaganja ispita te što su svojim odabirom pohađanja cjeloživotnog programa na KBF-u u Zagrebu obogatili život i poslanje cijele fakultetske zajednice.

Prof. Matulić je u svom poticajnom izlaganju, oslanjajući se na koncilsko i poslijekoncilsko učiteljstvo Crkve, polaznicima približio što se misli pod „novom“ evangelizacijom i na koga se odnosi, a potom pokazao posebnost izazova s kojima se suočavaju laici kao nositelji evangelizacije. Danas se u Crkvi govori o novoj evangelizaciji jer se pokazalo da „stari“ načini evangelizacije nisu više djelotvorni, nisu prikladni i ne daju više rezultate. Ta novost otvorila se Crkvi kroz Drugi vatikanski koncil. Evangelizacija je djelo cijele Crkve te se ona ne može privatizirati niti na jednu skupinu kao izričito pravo. Svi su pozvani, kako na koga spada, na evangelizaciju. Pri tome je potrebno osluškivati što opća Crkva čini i naučava, kuda se kreće, i usklađivati to s partikularnim crkvenim prilikama. Vrijedi i obrnuta komunikacija, gdje opća Crkva osluškuje partikularne potrebe. Evangelizacija zadobiva u „spuštanju“ kroz službe svojstvenost s obzirom na vrijeme, prostor, ljude, kulturu, društvo, situaciju. Koncilska Crkva osviještena je da djelo evangelizacije spada na sve u Crkvi od biskupa do laika i mladih. Ono što je važno uočiti, kazao je prof. Matulić, ne postoji završen popis službi evangelizacije, budući da je ona djelo Duha Svetoga koji puše kako hoće i kuda hoće i stoga se može govoriti uvijek o novosti.

Drugi dio predavanja prof. Matulić je usredotočio posebno na laike kao nositelje nove evangelizacije, pokazujući na temelju izričaja crkvenog učiteljstva gdje se nalaze ti poticaji i kako se orijentirati. Od Drugog vatikanskog koncila, koji je snažno naznačio poziv laika da budu Kristovi učenici i svjedoci (usp. LG 17 i GS 43) preko naučavanja postkoncilskih papa Pavla VI. u apostolskom nagovoru Evangeli nuntiandi (Navještaj evanđelja) pa Ivana Pavla II. u enciklici Redemptoris missio sve do Benedikta XVI. u motupropriju Ubicumque semper (Svugdje i uvijek) i pape Franje u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium (Radost evanđelja), prof. Matulić je pokazivao kako papinsko učiteljstvo neprekidno osvješćuje i potiče na radost navještaja, izražava brigu i odgovornost koju laici imaju kao nositelji nove evangelizacije. Nakon predavanja uslijedila su pitanja i razgovor s polaznicima.

Susret se nastavio euharistijskim slavljem u kapelici sv. Martina, kojim je predslavio prof. Matulić u koncelebraciji s prof. dr. sc. Mariom Cifrakom, dekanom KBF-a, koji je polaznicima uputio prigodnu riječ pozdrava i zahvale prilikom završetka nastavne godine i prof. dr. sc. Nenadom Malovićem, prodekanom za znanost te je na misi sudjelovala i prof. dr. sc. Ružica Razum, prodekanica za nastavu. U ozračju prijateljskog druženja i razgovora, duhovno-formativni susret je bio prigoda da se nastavi produbljivati zajedništvo započeto programom cjeloživotnog obrazovanja.

 

doc. dr. sc. Branko Murić,

koordinator Programa

cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura