Za sve studente koji su upisali seminar E-arhiv T. J. Šagi-Bunića 7 inicijalni susret s voditeljem seminara radi dogovora oko izvođenja istoga bit će u srijedu,  7. listopada 2020. u 12:05 na Fakultetu u dvorani V.“