INTERNI NATJEČAJ – za izbor pročelnika (šefa) Katedre kanonskoga prava

Temeljem Odluke Fakultetskog vijeća od 27. svibnja 2016. godine

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

za izbor pročelnika (šefa)

Katedre kanonskoga prava

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

(1 izvršitelja m/ž)

Uvjeti:

–        doktorat humanističkih znanosti iz polja teologije

–        znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto na Katedri kanonskoga prava Katoličkoga bogoslovnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

–        najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi i istraživačkom radu na visokom učilištu;

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

–        opširan životopis,

–        „nihil obstat“ svog Ordinarija,

–        presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti iz polja teologije

–        presliku dokaza o sadašnjem znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu,

–        presliku dokaza o dosadašnjim izborima na funkcije (položaje) na visokom učilištu,

–        presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu na visokom učilištu,

–        izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu,

–        popis svih dosadašnjih objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema kategorizaciji)

 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta predati u pisanom obliku u četiri istovjetna primjerka, te na CD-u u jednom primjerku, u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, na adresu Fakulteta s naznakom „za interni natječaj“. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u jednakom roku.

 

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Zagreb, Vlaška 38, p. p. 432

-objavljeno na oglasnoj ploči u Profesorskoj zbornici Fakulteta dana 12.09.2016. godine