U srijedu, 30. listopada 2019. godine, s početkom u 13.00 sati u dvorani VI (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Identitet župnoga katehete u Hrvatskoj od 1945. do 2018. Tomislava Kolara, mag. theol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, predsjednica; prof. dr. sc. Ružica Razum, mentorica-članica i doc. dr. sc. Denis Barić, član.

 

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na XI redovitoj sjednici, održanoj dana 27. rujna 2019. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT – obavijest o obrani