Nastup studenata Instituta za crkvenu glazbu u sklopu glazbenog ciklusa Vinko Lesić u Splitu

Studenti Instituta za crkvenu glazbu Filip Šopar (2. god.) i Neven Boltek (4. god.) održali su 24. lipnja 2022. cjelovečernji koncert u Splitu u sklopu glazbenog ciklusa Vinko Lesić u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži, Split. Hrvatska glazbena mladež član je udruge Jeunesses Musicales International (JMI) koja djeluje u okviru i pod pokroviteljstvom UNESCO-a, a ima za cilj promicanje glazbene umjetnosti i poticanje glazbenog stvaralaštva mladih glazbenika. Ovogodišnja tribina Vinko Lesić ima međunarodni karakter i okuplja ponajbolje mlade glazbenike koji, zahvaljujući ovom projektu, dobivaju prostor za afirmaciju kroz koncertne izvedbe pred kulturnom javnošću te na najbolji način promoviraju rad visokoškolskih glazbenih ustanova na kojima studiraju. Koncert se održao na novoizgrađenim orguljama u katedrali sv. Dujma i bio je  jedan od prvih koncertnih nastupa na orguljama iz radionice Antona Škrabla (2019.).

Čestitamo studentima i mentorima izv. prof. art. Elizabeti Zalović i doc. art. Milanu Hibšeru na uspješnom nastupu!

Foto: Marina Bulimbašić