Natječaj za upis na doškolovanje odgojiteljica za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama u akademskoj godini 2017./2018.

                                                                    
                                                                                                             

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Vlaška 38, p.p. 432
HR – 10001 Zagreb
Tel. +385 1 48 90 401
e-mail: ured@kbf.hr

 

KLASA: 602-04/17-01/01
URBROJ: 251-82/34-17-69
Zagreb, 3. listopada 2017.

 

Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća od 29. rujna 2017. god.

 

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
raspisuje

 

N A T J E Č A J
za upis na doškolovanje odgojiteljica za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama
u akademskoj godini 2017./2018.

 

Broj slobodnih mjesta: 70

Školarina: 3.000,00 kuna.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete upisa propisane od Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije ili od katehetskog ureda pojedine biskupije, participacija u školarini od 3.000,00 kn ovisi o eventualnoj subvenciji koju osigurava ta nad/biskupija.

Održavanje nastave: Nastava započinje 18. studenoga 2017., a završava 30. lipnja 2018. Ostali termini studijskih susreta bit će kako slijedi: 9. prosinca 2017., 13. siječnja 2018., 3. veljače 2018., 24. veljače 2018., 17. ožujka 2018., 14. travnja 2018., 28. travnja 2018., 12. svibnja 2018., 26. svibnja 2018. i 9. lipnja 2018. god.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat/kandidatkinja koji je završio/završila preddiplomski sveučilišni studij i/ili diplomski sveučilišni studij „Rani i predškolski odgoj i obrazovanje“.

Svi kandidati prilažu:

  • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti ovdje)
  • diplomu završenog studija (navedeno gore, u Uvjetima za upis)
  • domovnicu
  • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu

 

  • Natječaj je otvoren 3. listopada 2017. godine i traje 30 dana.
  • Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

10000 Zagreb, Vlaška 38, 1. kat, soba 107
tel. (01) 4890 408 ili 4890 409, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 15.00 sati
putem e-pošte: tajnistvo.studija@kbf.hr

 

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Natječaj za upis na doškolovanje za vjerski odgoj
Vlaška 38, 10001 ZAGREB

 

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 15.00 sati, 1. kat, soba 107, u roku iz Natječaja.

 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa propisane od Ureda za vjeronauk u školi ili od pojedinoga katehetskog ureda, dokumentaciju predaju u svoj Ured.