Natječaj za upis na diplomske studije u akad. god. 2021./2022.

, , ,

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Vlaška 38
10000 Zagreb
https://www.kbf.unizg.hr/

 

a) Diplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti

Diplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti izvodi se na Institutu religijskih znanosti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KBF) kao redoviti studij u pet modula/smjerova (1. Vjeronaučni/nastavnički; 2. Pastoralno-katehetski; 3. Crkvena kulturna dobra; 4. Kršćanski humanizam i ekonomski razvoj; 5. Ekumenizam i međureligijski dijalog). Studij traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Završetkom studija stječe se najmanje 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra teološko-religijskih znanosti. Upisna kvota za diplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti u akademskoj godini 2021./2022. utvrđuje se u visini od 55 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na studij pristupnik treba imati 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Religijska pedagogija i katehetika/Teološko-religijske znanosti. Na diplomski studij Teološko-religijske znanosti mogu se također, uz određene uvjete, upisati:

 • pristupnici koji su završili preddiplomski teološko-katehetski studij uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva
 • pristupnici koji su završili preddiplomski studij teologije ili katehetike na drugim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5 i uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

b) Diplomski sveučilišni studij Crkvena glazba – glazbena pedagogija

Diplomski sveučilišni studij Crkvena glazba – glazbena pedagogija izvodi se na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij. Studij traje jednu godinu, odnosno dva semestra (60 ECTS bodova). Završetkom studija stječe se akademski naslov magistar/magistra crkvene glazbe – glazbene pedagogije. Upisna kvota u akademskoj godini 2021./2022. utvrđuje se u visini od 7 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na sveučilišni diplomski studij Crkvena glazba – glazbena pedagogija pristupnik treba imati 240 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskome sveučilišnom studiju crkvene glazbe.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij crkvene glazbe na drugim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,5, mogu se upisati uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

c) Diplomski sveučilišni studij Crkvena glazba – gregorijanika

Diplomski sveučilišni studij Crkvena glazba – gregorijanika izvodi se na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti studij. Studij traje jednu godinu, odnosno dva semestra (60 ECTS bodova). Završetkom studija stječe se akademski naslov magistar/magistra crkvene glazbe – gregorijanike. Upisna kvota u akademskoj godini 2021./2022. utvrđuje se u visini od 5 polaznika.

 

Uvjeti upisa na studij

Za upis na sveučilišni diplomski studij Crkvena glazba – gregorijanika pristupnik treba imati 240 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskome sveučilišnom studiju crkvene glazbe.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij crkvene glazbe na drugim učilištima u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, uz prosjek ocjena najmanje 3,0, mogu se upisati uz eventualno polaganje diferencijalnih ispita prema odluci mjerodavnog povjerenstva.

 

Postupak predprijave i prijave za sve studijske programe

Predprijave i izbor modula/smjera zainteresiranih pristupnika (koji su studij završili ili će završiti do početka prijava) primaju se od 1. do 10. rujna 2021. slanjem potpisanog obrasca Predprijave na e-poštu: referada@kbf.unizg.hr. Obrazac Predprijave dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

Pristupnici šalju prijave i potvrde predprijava za upis 23. i 24. rujna 2021. na e-poštu: referada@kbf.unizg.hr ili predaju u Studentskoj referadi KBF-a, prizemlje, soba br. 15.

 

Pristupnici, državljani Republike Hrvatske, koji SU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu šalju potpisani obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici KBF-a na e-poštu: referada@kbf.unizg.hr.

 

Pristupnici, državljani Republike Hrvatske, koji NISU preddiplomski studij završili na KBF-u u Zagrebu na e-poštu: referada@kbf.unizg.hr šalju:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici KBF-a
 • skeniranu potvrdu i/ili Diplomu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • skeniranu Dopunsku ispravu o studiju i/ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • skenirani nastavni plan i program završenog studija.

 

Pristupnici, strani državljani, koji su preddiplomski studij završili na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske na e-poštu: referada@kbf.unizg.hr šalju:

 • obrazac Prijave dostupan na mrežnoj stranici KBF-a
 • skeniranu potvrdu i/ili Diplomu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju
 • skeniranu Dopunsku ispravu o studiju i/ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
 • skenirani nastavni plan i program završenog studija
 • rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija ili potvrdu o pokrenutom postupku.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uvažavati.

 

Razredbeni postupak

Razredbeni postupak održat će se 27. rujna 2021. Rang lista kandidata bit će objavljena 29. rujna 2021.

 

Upisi

Upisi na diplomske sveučilišne studije: Teološko-religijske znanosti, Crkvena glazba – glazbena pedagogija i Crkvena glazba – gregorijanika održat će se 30. rujna i 1. listopada 2021.

 

Pristupnici su dužni poslati na e-poštu: referada@kbf.unizg.hr (ili donijeti u Studentsku referadu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, prizemlje soba br. 15. od 9 do 12 sati) sljedeće dokumente:

 • jednu fotografiju 6×4 cm (za slanje e-poštom u JPEG ili PNG formatu)
 • skeniranu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 250 kn uplaćenih na IBAN broj računa: HR732360000-1101358687, poziv na broj: 2002
 • skeniranu domovnicu ili e-Domovnicu
 • skenirani rodni list ili e-Rodni list

 

Obrazac PREDPRIJAVE i Izjava o zaštiti osobnih podataka 2021.

Obrazac PRIJAVE i Izjava o zaštiti osobnih podataka 2021.