Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2024./2025.

, ,

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za upis studenata na Licencijatski i doktorski studij teologije

u akademskoj godini 2024./2025.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 6 semestara (180 ECTS-a). Završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje teologija. Licencijatski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS-a). Završetkom studija stječe se na kanonskom (crkvenom) području akademski stupanj licencijata teoloških znanosti.

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula:

 • Suvremene perspektive odnosa filozofije i teologije
 • Koncilska istraživanja i obnova Crkve
 • Sustavna teologija pred znakovima vremena
 • Etičko-moralna i društvena relevantnost teologije i Crkve
 • Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura
 • Suvremeni pastoralni izazovi između teorije i prakse
 • Crkva i teologija tijekom povijesti

Broj slobodnih mjesta: 15

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 2.000,00 €.

Održavanje nastave: Nastava počinje u listopadu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar), a ostvaruje se u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike, diplomski Teološko-katehetski studij, diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike ili diplomski studij Teološko-religijske znanosti. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol.), odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

 

Svi kandidati prilažu:

 • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta);
 • diplomu završenog studija;
 • domovnicu;
 • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu;
 • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara;
 • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski (kanonski) stupanj licencijata (4 semestra/120 ECTS-a):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5;
 2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski);
 3. dokaz o poznavanju latinskog i (biblijskog) grčkog jezika;
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad;
 5. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta);
 6. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike, Teološko-katehetskog studija, studija Religijske pedagogije i katehetike ili Teološko-religijske znanosti).

 

Uvjeti upisa za kandidate koji žele postići akademski stupanj doktorata (6 semestara/180 ECTS-a):

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5;
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1);
 3. dokaz o poznavanju latinskog i (biblijskog) grčkog jezika;
 4. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad;
 5. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad);
 6. prijedlog o području/temi istraživanja – proposal project (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta);
 7. dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine (za kandidate s diplomom Religiozne pedagogije i katehetike, Teološko-katehetskog studija, studija Religijske pedagogije i katehetike ili Teološko-religijske znanosti).

 

Uvjeti upisa u treću godinu doktorskog studija za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra teoloških znanosti, odnosno licencijata teologije (2 semestra/60 ECTS-a):

 1. prosjek ocjena najmanje 4,0;
 2. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika na razini B1 (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski);
 3. ocjena magistarskog/licencijatskog rada barem vrlo dobar (4);
 4. naslov i opis teme doktorskoga rada (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta);
 5. suglasnost i mišljenje mogućeg mentora (obrazac preuzeti s mrežne stranice Fakulteta).

 

Uvjeti upisa u pripremnu godinu za kandidate s diplomom integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Religiozne pedagogije i katehetike, diplomskog Teološko-katehetskog studija, diplomskog studija Religijske pedagogije i katehetike ili Teološko-religijske znanosti:

 1. prosjek ocjena najmanje 3,5;
 2. mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad.

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske, za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 12. lipnja 2024. godine i završava 6. rujna 2024. godine.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. O datumu i vremenu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška ulica 38, II. kat, tel. +385 1 21 17 629, od ponedjeljka do petka od 9:00 do 14:00 sati, te pronaći na mrežnoj stranici (poveznica: https://www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/poslijediplomski-studij/opis-studija/ )

ili putem e-pošte (poslijediplomski@kbf.unizg.hr).

Prijave se šalju poštom ili donose osobno, u referadu za poslijediplomski studij (II. kat) radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9:00 do 14:00 sati, u roku propisanome u Natječaju na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Prijava na Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

Vlaška 38, p. p. 5

HR – 10 000 ZAGREB

 

Molba – obrazac za prijavu

Prijedlog o području_temi istraživanja – Proposal project

Naslov i opis teme doktorskog rada

Suglasnost i mišljenje mentora