Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u akademskoj godini 2023./2024.

N A T J E Č A J

za upis na Program za stjecanje nastavničkih kompetencija. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

u akademskoj godini 2023./2024.

Broj slobodnih mjesta: 20

Školarina: 663,61 € (4.999,96 kn)

Uvjeti za upis

Program izobrazbe za stjecanje nastavničkih kompetencija mogu upisati:

  1. pristupnici koji su završili petogodišnji nenastavnički filozofsko-teološki studij
  2. apsolventi filozofsko-teološkog studija
  3. magistri teološko-religijskih znanosti koji na diplomskoj razini nisu upisali nastavnički /vjeronaučni modul (ili apsolventi)
  4. asistenti i poslijedoktorandi na KBF-u.

Održavanje nastave: Nastava traje jednu akademsku godinu. Počinje u listopadu (zimski semestar) i u ožujku (ljetni semestar), a izvodi se u obliku predavanja, vježbi i konzultacija u sveukupnom opterećenju od minimalno 55 ECTS bodova.

Svi kandidati prilažu:

  • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti  OVDJE)
  • diplomu završenog studija (navedeno gore, u Uvjetima za upis) ili potvrdu o upisanoj apsolventskoj godini

Natječaj je otvoren 25. kolovoza 2023. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o Programu mogu se dobiti u Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Natječaj za upis Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija

Vlaška 38, p.p. 5

10000 Zagreb

ili donose osobno na privremenu lokaciju Fakultet, Voćarska 106, 10000 Zagreb, Tajništvo studija, 1. kat, od ponedjeljka do petka, 8–16 sati, u roku iz Natječaja.

Nastavničke kompetencije – Natječaj