Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja Teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje 

N A T J E Č A J

za upis na Teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi u akademskoj godini 2022./2023.

Broj slobodnih mjesta: 40

Školarina: 3.000,00 kuna.

Održavanje nastave: Nastava započinje 26. studenoga 2022., a završava 30. lipnja 2023. Ostali termini studijskih susreta bit će kako slijedi: 10. prosinca 202., 14. siječnja 2023., 4. veljače 2023., 25. veljače 2023., 18. ožujka 2023., 11. travnja 2023., 22. travnja 2023., 13. svibnja 2023., 27. svibnja 2023. i 10. lipnja 2023. god.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat/kandidatkinja koji je završio/završila preddiplomski sveučilišni studij i/ili diplomski sveučilišni studij »Rani i predškolski odgoj i obrazovanje«.

 

Svi kandidati prilažu:

  • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti  ovdje)
  • diplomu završenog studija (navedeno gore, u Uvjetima za upis)
  • domovnicu
  • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu

 

Natječaj je otvoren 6. listopada 2023. godine i traje 30 dana.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenom presliku.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavit će se na Fakultetu. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o doškolovanju mogu se dobiti u Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:

  • Voćarska 106, 10 000 Zagreb, 1. kat
  • (01) 2117 628, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati
  • e-pošta: studija@kbf.unizg.hr

 

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Natječaj za upis na Teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi

Vlaška 38, p.p. 5

10000 Zagreb

 

ili donose osobno na privremenu lokaciju Fakulteta, Voćarska 106, 10 000 Zagreb, Tajništvo studija, 1. kat, od ponedjeljka do petka, 8 – 16 sati, u roku iz Natječaja.