Natječaj za upis na sveučilišni specijalistički studij Pastoral braka i obitelji KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2024./2025.

, ,

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za upis studenata na sveučilišni specijalistički studij Pastoral braka i obitelji

u akademskoj godini 2024./2025.

iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

 

Sveučilišni specijalistički studij Pastoral braka i obitelji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu traje 4 semestara (120 ECTS-a). Završetkom studija stječe se akademski stupanj sveučilišnog specijalista pastorala braka i obitelji.

 

Broj slobodnih mjesta: 20

Školarina: Studenti sveučilišnoga specijalističkog studija Pastoral braka i obitelji plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 1.800,00 EUR.

Održavanje nastave: Nastava I. semestra studija započinje u listopadu i traje do veljače (zimski semestar), a nastava II. semestra studija započinje u ožujku i traje do lipnja (ljetni semestar). Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, seminara, prakse, konzultacija.

Uvjeti za upis:

Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja teoloških znanosti ili srodnih studija iz humanističkoga i društvenoga područja uz uvjet polaganja razlikovnih ispita.

 

Svi kandidati prilažu:

  • molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta);
  • diplomu završenog studija;
  • domovnicu;
  • potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu;
  • nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara (za kandidate svećenike, redovnike i redovnice);
  • kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Uvjeti upisa na sveučilišni specijalistički studij:

  1. prosjek ocjena najmanje 3,5;
  2. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika na razini B1 (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski);

 

Studenti koji su završili studij izvan Republike Hrvatske, za upis na sveučilišni specijalistički studij Pastoral braka i obitelji na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dužni su priložiti Rješenje o priznanju diplome Povjerenstva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren od 3. srpnja do 20. rujna 2024. godine.

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. O datumu i vremenu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

Detaljne informacije o sveučilišnom specijalističkom studiju Pastoral braka i obitelji mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomski studij, Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, tel. +385 1 21 17 629, od ponedjeljka do petka od 9 do 14 sati, te pronaći na mrežnoj stranici (poveznica: https://www.kbf.unizg.hr/sveučilišni-specijalisticki-studij/) ili putem e-pošte (poslijediplomski@kbf.unizg.hr).

Prijave se šalju poštom ili donose osobno, u Referadu za poslijediplomski studij (2. kat) radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 9 do 14 sati, u roku propisanome u Natječaju na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

Prijava na Natječaj

za upis na sveučilišni specijalistički studij Pastoral braka i obitelji

Vlaška 38, p. p. 5

HR – 10000 ZAGREB

 

Molba – Obrazac za prijavu