Sukladno Pravilniku o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, čl. 18. st. 4. te Naputku o radu biračkog odbora za provođenje studentskih izbora VII.2., 28.-32., svi studenti koji žele glasovati na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji će se održati 23. i 24. ožujka 2021. godine, svakoga dana od 8.00 – 20.00 sati,

pri izlasku na glasovanje trebaju imati indeks ili drugu studentsku ispravu iz koje se nesumnjivo može utvrditi identitet glasača.

Ako je studentska isprava oštećena, nevažeća ili ako je na ispravi nešto umetnuto ili izbrisano službena osoba – član Biračkoga odbora – koja utvrđuje identitet ocijenit će je li time i u kojoj mjeri umanjena vjerodostojnost isprave ili je ista postupno izgubila vjerodostojnost odnosno dokaznu vrijednost. Ako službena osoba utvrdi nešto od navedenog sastavit će o tome službenu zabilješku u spisu i priključiti je popisu birača.

Ako službena osoba koja utvrđuje identitet ne može sa sigurnošću utvrditi identitet, uskratit će se toj osobi pravo biranja.

 

Predsjednica Izbornog povjerenstva KBF-a:

doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić