Mole se svi zainteresirani da svoj dolazak i sudjelovanje na Teološko-pastoralnom tjednu zbog ograničenog broja sudionika najave doc. dr. sc. Branku Muriću na e-mail: bmuric@gmail.com .