Obavijest o održavanju razredbenog postupka za upis u 1. godinu u ak. god. 2016./2017.

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU NA 

KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

u ak. godini 2016./2017.

 

 

LJETNI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis svih studijskih programa:

20. – 27. lipnja 2016.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Zagreb, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14)

Provjera posebnih sposobnosti:

30. lipnja 2016. u 9,00 sati

u zgradi Fakulteta, Zagreb, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14.

 

 

JESENSKI ROK

Prijava za provjeru posebnih sposobnosti  za upis svih studijskih programa:

5. – 9. rujna 2016.

(od 9,00 do 15,00 sati u sobi 107, Zagreb, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14)

Provjera posebnih sposobnosti:

13. rujna 2016. u 9,00 sati u zgradi Fakulteta, Vlaška 38 ili Rijeka, Omladinska 14.

 

1.  Za studijske smjerove Filozofsko-teološki, Religijsku pedagogiju i katehetiku, Crkvenu glazbu i stručni studij Teologije prijave za razredbeni postupak podnose se na Obrascu br. 1 (dostupan na dnu stranice)

 

2.  Za studij Crkvene glazbe kandidati moraju ispuniti i Obrazac br. 2 (dostupan na dnu stranice)

 

3. Ispunjeni obrasci za prijavu predaju se ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

 

Katolički bogoslovni fakultet (Tajništvo studija), Vlaška 38, 10 001 Zagreb,

(ili Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51 000 Rijeka).

 

Naglašavamo da su se svi kandidati obvezni prijaviti u informacijski sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr

 

Pristupanje razredbenom, odnosno postupku provjere posebnih sposobnosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu bit će omogućeno samo kandidatima koji su prethodno prijavljeni u informacijski sustav.

 

Uz popunjenu prijavu koju šaljete ili donosite na Fakultet treba priložiti:

 

1.     dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili isprint potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun IBAN br. HR732360000-1101358687

– poziv na broj 300616 – ljetni rok

– poziv na broj 130916 – jesenski rok.

2.     potvrdu o krštenju

3.     mišljenje župnika za sve pristupnike,  a ordinarija za svećeničke kandidate.