Obavijest o upisima u 1. godinu studija

Obavijest o UPISIMA U 1. GODINU STUDIJA na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom upisnom roku akademske godine 2016./2017.

UPISI na Filozofsko-teološki studijski smjer (FTS), smjer Religijske pedagogije i katehetike (RPK), smjer Crkvene glazbe (ICG) i stručni studij Teologije (ITK), za sve kandidate koji su u sustavu “Postani student” potvrdili svoju namjeru upisa na Katolički bogoslovni fakultet, bit će:

20. i 21. srpnja 2016. od 9,00 do 14,00 sati

Na upis treba doći osobno s identifikacijskom ispravom i donijeti:

1.   domovnicu

2.   rodni list

3.   fotografiju (6 x 4 cm)

4.   svjedodžbe svih razreda srednje škole

5.   maturalnu svjedodžbu, svjedodžbu Državne mature (ako netko nije u mogućnosti prilikom

       upisa dostaviti svjedodžbu Državne mature, dostavit će je naknadno)

6.   uplatnicu na iznos od 250,00 kuna, uplaćenih na žiro račun KBF-a:

       HR73 2360000-1101358687 (poziv na broj ovisno o studijskom smjeru);

       svrha: „upis u 1. god. studija“ (navesti kojega!).

–     Filozofsko-teološki studij

[poziv na broj prilikom uplate: 02 1000],

–     Studij Religijske pedagogije i katehetike

[poziv na broj prilikom uplate: 02 2000],

–     Institut  za  teološku  kulturu  (za  stručni  studij  Teologije)

[poziv  na  broj prilikom uplate: 02 4000],

–     Institut za crkvenu glazbu “Albe Vidaković” za studij Crkvene glazbe

[poziv na broj prilikom uplate: 02 3000]

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA PREDAJE SE U IZVORNIKU (ORIGINALU)

Sve dodatne informacije o upisima i studijskim programima možete dobiti u

 Referadi Fakulteta u prizemlju, soba 015, (br. tel. 01/48 90 436; el. pošta: referada@kbf.hr)