Studenti koji su slušali neki predmet kod izv. prof. dr. sc. Ivana Štengla, a nisu ga položili, na sljedećim ispitnim rokovima iste će moći polagati kod Karla Šimeka, mag. theol. i mag. psych. (nositelj: izv. prof. dr. sc. Nenad Malović).