Objavljen zbornik radova „Religija, Crkva i teologija u kriznim vremenima. Teološka i religijskopedagoška istraživanja“

Krajem prosinca 2023. godine objavljen je na engleskom jeziku zbornik radova naslovljen “Religion, Church and theology in times of crisis. Theological and religious pedagogical research” (Religija, Crkva i teologija u kriznim vremenima: Teološka i religijskopedagoška istraživanja) koji su uredili Ana Thea Filipović, Marius de Byl i Branko Murić. Zbornik donosi radove dvaju međunarodnih znanstvenoistraživačkih seminara za studente doktorskog studija teologije koji su održani online na engleskom jeziku, prvi od 31. ožujka do 1. travnja 2022., a drugi 28. travnja 2023. godine. Seminari su ostvareni u okviru uspješne suradnje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Ruhrskog Sveučilišta u Bochumu (Njemačka). Suradnju su započeli i realizirali pročelnici katedri religijske pedagogije i katehetike dvaju fakulteta, prof. dr. sc. Ana Thea Filipović (Zagreb) i prof. dr. sc. Bernahrd Grümme (Bochum), uz zauzimanje prodekana za znanost našeg Fakulteta doc. dr. sc. Branka Murića, koji je također osigurao organizacijsku i financijsku potporu referade za poslijediplomski studij i ureda za međunarodnu suradnju Fakulteta. Organizacijsku potporu sa strane partnera iz Bochuma pružio je znanstveni asistent na Katedri religijske pedagogije i katehetike Marius de Byl, koji je za ovu suradnju ujedno osigurao pokroviteljstvo i status projekta UNIC-a. Izlaganja doktoranada iznjedrila su vrlo zanimljive istraživačke teme koje pokazuju razvijenu svijest mladih znanstvenika o nužnosti teološkog promišljanja u okolnostima kriza kao i stvarnosti koja ih okružuje. Iako nisu svi na seminarima izloženi radovi prispjeli u zbornik, on nudi dobar uvid u različite teme i pravce istraživanja koji danas zaokupljaju mlade teologe i teologinje dvaju Fakulteta, kojima je ostvarena suradnja pružila višestruke poticaje dijaloga i suradnje. Zbornik je dostupan na digitalnom repozitoriju: https://dabar.srce.hr/islandora/object/kbf%3A169 .