ODLUKU

o novom radnom vremenu stručnih službi Fakulteta

od 11. svibnja 2020. nadalje

 

 

I.

Stručno-administrativne i pomoćno-tehničke službe Fakulteta od ponedjeljka 11. svibnja 2020. nadalje rade na način da svi djelatnici, bez izuzetaka, rade iz ureda, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati.

 

II.

Porta Fakulteta radit će od ponedjeljka do petka od 7.30 do 16.30 sati.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva ili nove odluke.

 

 

 

                                                                                                      Dekan Fakulteta

                                                                                                 Prof. dr. sc. Mario Cifrak